فیلم وبینار روش های کنترل و مبارزه با کنه واروا در زنبورعسل
وبینار روش های کنترل و مبارزه با کنه واروا در زنبورعسل - با اجرای آقای مهندس محمد حسامی - کارشناس ارشد بخش امنیت زیستی شرکت رویان دارو - توسط شرکت رویان دارو در ساعت 15 در استادیوی ITPNews به صورت زنده پخش گردید و پس از 90 دقیقه به پایان رسید.
 
فیلم وبینار آیا هیدروکس آنالوگ متیونین مانند یک اسید آلی عمل می کند
وبینار آیا هیدروکس آنالوگ متیونین مانند یک اسید آلی عمل می کند - با اجرای آقای مهندس علی افسر - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ورامین و مدیر ارشد خدمات فنی بخش افزودنی های خوراک دام شرکت ایوانیک - توسط شرکت ایوانیک در ساعت 15:30 در استادیوی ITPNews به صورت زنده پخش گردید و پس از 90 دقیقه به پایان رسید.
 
فیلم وبینار بازدید زنده از کارخانه Emka سازنده ماشین های مدرن جوجه کشی از کشور بلژیک
وبینار بازدید زنده از کارخانه Emka سازنده ماشین های مدرن جوجه کشی از کشور بلژیک - با اجرای آقای دکتر دانیل آبراهام - مدیرعامل شرکت EMKA - توسط شرکت طیوران ابزار - نماینده شرکت امکا ( EMKA در ایران ) در ساعت 14:30 در استادیوی ITPNews به صورت زنده پخش گردید و پس از 90 دقیقه به پایان رسید.
 
فیلم وبینار نقش برتر اسید آمینه هاى ال متیونین ، ال لیزین ، ال والین و ال آرژنین در تغذیه ى طیور ایران
وبینار وبینار نقش برتر اسید آمینه هاى ال متیونین ، ال لیزین ، ال والین و ال آرژنین در تغذیه ى طیور ایران ( Superior role of amino acids L-methionine, lysine, valine and arginine for poultry nutrition in Iran ) - با اجرای آقای دکتر حامد احمدی - بعضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس - توسط شرکت مرغ نوجان در ساعت 15 در استادیوی ITPNews به صورت زنده پخش گردید و پس از 90 دقیقه به پایان رسید.
 
فیلم وبینار بیماریB.V.D در گله های گاو شیری ( پیشگیری و کنترل )
وبینار وبینار بیماریB.V.D در گله های گاو شیری ( پیشگیری و کنترل ) - با اجرای آقای دکتر طاهر پازوکی - بورد تخصصی مامایی و بیماری های تولید مثل دام - توسط شرکت رویان دارو در ساعت 15 در استادیوی ITPNews به صورت زنده پخش گردید و پس از 80 دقیقه به پایان رسید.
 
فیلم وبینار مقایسه منابع مختلف متیونین از نظر اثر بر استرس اکسیداتیو
وبینار مقایسه منابع مختلف متیونین از نظر اثر بر استرس اکسیداتیو - با اجرای آقای مهندس علی افسر - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ورامین و مدیر ارشد خدمات فنی بخش افزودنی های خوراک دام شرکت ایوانیک - توسط شرکت ایوانیک در ساعت 15:30 در استادیوی ITPNews به صورت زنده پخش گردید و پس از 90 دقیقه به پایان رسید.
 
فیلم وبینار بیماری B.V.D در گله های گاو شیری ( بررسی و معرفی )
وبینار بیماری B.V.D در گله های گاو شیری ( بررسی و معرفی ) - با اجرای آقای دکتر طاهر پازوکی - بور تخصصی مامایی و بیماری های تولید مثل دام - توسط شرکت رویان دارو در ساعت 15 در استادیوی ITPNews به صورت زنده پخش گردید و پس از 70 دقیقه به پایان رسید. در انتهای این وبینار، شرکت کنندگان به صورت اینترنتی و از راه دور اقدام به طرح پرسش های خود و دریافت پاسخ های مربوطه از سخنران وبینار نمودند.
 
فیلم وبینار مقایسه دورزینگ و هندلینگ افزودنی های جامد و مایع
وبینار مقایسه دورزینگ و هندلینگ افزودنی های جامد و مایع - با اجرای آقای مهندس علی افسر - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ورامین و مدیر ارشد خدمات فنی بخش افزودنی های خوراک دام شرکت ایوانیک - توسط شرکت ایوانیک در ساعت 15:30 در استادیوی ITPNews به صورت زنده پخش گردید و پس از 80 دقیقه به پایان رسید.
 
فیلم وبینار مقایسه مکانیزم جذب دی ال و هیدروکسی آنالوگ متیونین
وبینار مقایسه مکانیزم جذب دی ال و هیدروکسی آنالوگ متیونین - با اجرای آقای مهندس علی افسر - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ورامین و مدیر ارشد خدمات فنی بخش افزودنی های خوراک دام شرکت ایوانیک - توسط شرکت ایوانیک در ساعت 15:30 در استادیوی ITPNews به صورت زنده پخش گردید و پس از 80 دقیقه به پایان رسید.
 
فیلم وبینار مقایسه کارایی حیاتی منابع مختلف متیونین
وبینار مقایسه کارایی حیاتی منابع مختلف متیونین - با اجرای آقای مهندس علی افسر - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ورامین و مدیر ارشد خدمات فنی بخش افزودنی های خوراک دام شرکت ایوانیک - توسط شرکت ایوانیک در ساعت 15:30 در استادیوی ITPNews به صورت زنده پخش گردید و پس از 100 دقیقه به پایان رسید.
 
فیلم وبینار بازدید زنده از شرکت اشپشت آلمان ( Specht )
وبینار بازدید زنده از شرکت اشپشت آلمان ( Specht ) - با اجرای آقای مهندس عابدین پوربخش - مدیر فروش ایران - توسط شرکت ITPNews در ساعت 15:30 در استادیوی ITPNews به صورت زنده پخش گردید و پس از 90 دقیقه به پایان رسید.
 
فیلم وبینار متیونین و تولید مثل در گاوهای شیری
وبینار متیونین و تولید مثل در گاوهای شیری - با اجرای آقای دکتر فرهاد فرودی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ورامین - توسط شرکت ITPNews در ساعت 15:30 در استادیوی ITPNews به صورت زنده پخش گردید و پس از 80 دقیقه به پایان رسید.
 
فیلم وبینار ارزیابی 4 ماهه صنعت طیور ایران
وبینار ارزیابی 4 ماهه صنعت طیور ایران - با اجرای آقای دکتر حسن مهربانی یگانه - استاد دانشگاه تهران - توسط شرکت ITPNews در ساعت 15 در استادیوی ITPNews به صورت زنده پخش گردید و پس از 40 دقیقه به پایان رسید.
 
وبینار استرس حرارتی در مرغداری های صنعتی
وبینار استرس حرارتی در مرغداری های صنعتی - با اجرای آقای دکتر رضا طوایف - بورد تخصصی بیماری های طیور - توسط شرکت تیروژ در ساعت 15 در استادیوی ITPNews به صورت زنده پخش گردید و پس از 100 دقیقه به پایان رسید.
 
فیلم وبینار تکنولوژی تهویه و تجهیزات نوین صنایع مرغداری
وبینار تکنولوژی تهویه و تجهیزات نوین صنایع مرغداری - با اجرای آقای دکتر حسن صادقی - بورد تخصصی بیماری های طیور و معاونت طرح و تحقیقات شرکت تولیدی طیوران ابزار - توسط شرکت طیوران ابزار در ساعت 15 در استادیوی ITPNews به صورت زنده پخش گردید و پس از 100 دقیقه به پایان رسید.
 
فیلم وبینار مقایسه کارایی حیاتی چیست ؟ روش شناسی
وبینار مقایسه کارایی حیاتی چیست ؟ روش شناسی - با اجرای آقای مهندس علی افسر - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ورامین و مدیر ارشد خدمات فنی بخش افزودنی های خوراک دام شرکت ایوانیک - توسط شرکت ایوانیک در ساعت 15:30 در استادیوی ITPNews به صورت زنده پخش گردید و پس از هفتاد دقیقه به پایان رسید.
 
فیلم وبینار آسیب حرارتی کنجاله سویا
وبینار آسیب حرارتی کنجاله سویا - با اجرای آقای دکتر فرهاد فرودی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ورامین - توسط ITPNews در ساعت 15:30 در استادیوی ITPNews به صورت زنده پخش گردید و پس از نود دقیقه به پایان رسید.
 
فیلم وبینار بومی سازی پرورش لاین و اجداد آرین - چالش و فرصت ها
وبینار بومی سازی پرورش لاین و اجداد آرین - چالش و فرصت ها - با اجرای آقای دکتر مجید صنعتگر - مدیرعامل زنجیره شمال شرق کشور ( دیزباد ) - توسط شرکت دیزباد در ساعت 15:30 در استادیوی ITPNews به صورت زنده پخش گردید و پس از صد و سی دقیقه به پایان رسید.
 
فیلم صنعت طیور در زمان بحران و پسا کرونا
وبینار صنعت طیور در زمان بحران و پسا کرونا - با اجرای آقای مهندس مصطفی سید مصطفوی - کارشناس خبره صنعت مرغداری - توسط شبکه خبری ITPNews در ساعت 15:30 در استادیوی ITPNews به صورت زنده پخش گردید و پس از نود دقیقه به پایان رسید.
 
فیلم وبینار چالش های صنعت گاو شیری در سال 99
وبینار چالش های صنعت گاو شیری در سال 99 - با اجرای آقای پروفسور قربانی - استاد دانشگاه صنعتی اصفهان - توسط شرکت دانش بنیان ویوان در ساعت 18:00 در اصفهان اجرا و از طریق استادیوی ITPNews به صورت زنده در تهران پخش گردید و پس از بیش از صد دقیقه به پایان رسید.
 
فیلم وبینار تنظیم جیره با پروتئین خام کم
وبینار تنظیم جیره با پروتئین خام کم - با اجرای آقای مهندس علی افسر - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ورامین و مدیر ارشد خدمات فنی بخش افزودنی های خوراک دام شرکت ایوانیک - توسط شرکت ایوانیک و در ساعت 15:30 در استودیوی ITPNews آغاز گردید و پس از بیش از یک ساعت و نیم به پایان رسید.
 
فیلم وبینار شناخت افزودنی ها و مکانیسم اثر، کاربرد و مزایای آنها
وبینار شناخت افزودنی ها و مکانیسم اثر، کاربرد و مزایای آنها - با اجرای آقای دکتر رضا طوایف - مدیر علمی شرکت داروسازی رویان دارو و بورد تخصصی بیماری های طیور - توسط شرکت رویان دارو و در ساعت 15:30 در استودیوی ITPNews آغاز گردید و پس از بیش از یک ساعت به پایان رسید.
 
فیلم وبینار جوجه کشی با تکیه بر تکنولوژی Dry Hatch - جلسه دوم
وبینار جوجه کشی با تکیه بر تکنولوژی Dry Hatch - جلسه دوم با اجرای آقای دکتر حسن صادقی - بورد تخصصی بیماری های طیور و معاونت طرح و تحقیقات شرکت تولیدی طیوران ابزار - ساعت 15:30 در استودیوی ITPNews و توسط شرکت تولید طیوران ابزار آغاز گردید و پس از بیش از یک ساعت به پایان رسید.
 
فیلم وبینار جیره گاوهای شیری از محوریت پروتئین به آمینو اسید
وبینار جیره گاوهای شیری از محوریت پروتئین به آمینو اسید با اجرای آقای دکتر فرهاد فرودی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ورامین - ساعت 15:35 در استودیوی ITPNews آغاز گردید و پس از بیش از یک ساعت و سی دقیقه به پایان رسید.
 
فیلم وبینار جوجه کشی با تکیه بر تکنولوژی Dry Hatch - جلسه اول
وبینار جوجه کشی با تکیه بر تکنولوژی Dry Hatch - جلسه اول با اجرای آقای دکتر حسن صادقی - بورد تخصصی بیماری های طیور و معاونت طرح و تحقیقات شرکت تولیدی طیوران ابزار - ساعت 15:30 در استودیوی ITPNews و توسط شرکت تولید طیوران ابزار آغاز گردید و پس از بیش از یک ساعت به پایان رسید.
 
فیلم وبینار مدیریت تغییر پذیری مواد اولیه
وبینار مدیریت تغییر پذیری مواد اولیه با اجرای آقای مهندس علی افسر - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ورامین و مدیر ارشد خدمات فنی بخش افزودنی های خوراک دام شرکت ایوانیک - ساعت 15:30 در استودیوی ITPNews و توسط شرکت ایوانیک آغاز گردید و پس از بیش از یک ساعت به پایان رسید.
 
فیلم وبینار ارزیابی صنعت طیور در سال 98 و پیش بینی سال 99
وبینار وبینار ارزیابی صنعت طیور در سال 98 و پیش بینی سال 99 با اجرای آقای دکتر حسن مهربانی یگانه - استادیار دانشگاه تهران - ساعت 16 در استودیوی ITPNews و با حمایت شرکت دانش بنیان ویوان آغاز گردید و پس از بیش از یک ساعت به پایان رسید.
 
فیلم وبینار زنجیره تولید، شکست یا موفقیت
وبینار زنجیره تولید، شکست یا موفقیت با اجرای آقای مهندس مصطفی سید مصطفوی - دبیر انجمن جهانی علوم طیور و کارشناس نخبه سازمان نظام مهندسی و کشاورزی - راس ساعت 15:30 در استودیوی ITPNews آغاز گردید و پس از نزدیک به دو ساعت به پایان رسید.
 
فیلم وبینار الگوی ایده آل اسیدهای آمینه
وبینار وبینار الگوی ایده آل اسیدهای آمینه با اجرای آقای مهندس علی افسر - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ورامین و مدیر ارشد خدمات فنی بخش افزودنی های خوراک دام شرکت ایوانیک - راس ساعت 15:30 در استودیوی ITPNews آغاز گردید و پس از بیش از یک ساعت به پایان رسید.
 
فیلم وبینار نحوه استفاده از ضد عفونی کننده ها و دوره های پروتکل نویسی در طیور
وبینار نحوه استفاده از ضد عفونی کننده ها و دوره های پروتکل نویسی در طیور با اجرای آقای مهندس محمد حسامی - کارشناس ارشد بخش امنیت زیستی شرکت رویان دارو - راس ساعت 15:30 در استودیوی ITPNews آغاز گردید و پس از بیش از دو ساعت به پایان رسید. در انتهای این وبینار، شرکت کنندگان به صورت اینترنتی و از راه دور و بدون نگرانی از هر گونه بیماری و وبیروس کرونا و به طور کاملا فعال اقدام به طرح پرسش های خود و دریافت پاسخ های مربوطه از سخنران وبینار نمودند.
 

بیشتر

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com