فاکتورهای موثر بر رنگ گوشت

فاکتورهای موثر بر رنگ گوشت
زبان انگلیسی
نوع فایل PDF
تعداد صفحه 14
دانلود فایل دانلود
 
کلمات کلیدی رنگ گوشت کیفیت گوشت
 
نظر خود را ثبت نمایید
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com