قیمت گوشت تازه گوسفند و گوساله

قیمت گوشت تازه گوسفند و گوساله
روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران؛گوشت تازه چرخ کرده مخلوط در میادین با قیمت هر کیلوگرم ۶۸ هزار تومان عرضه می‌شود و هر کیلوگرم گوساله خورشتی ۹۲۴۰۰ تومان و گوسفندی خورشتی ۱۱۲۶۰۰ تومان نرخ گذاری شده است.
هر کیلوگرم ران تازه گوساله ۹۲ هزار تومان،سر دست تازه گوساله ۸۹ هزار تومان،ران تازه گوسفندی ۱۱۱۸۰۰ تومان و سر دست تازه گوسفندی ۹۶ هزار تومان در میادین به فروش می‌رسد،ضمن اینکه هر کیلوگرم راسته پاک کرده گوساله ۹۹۸۰۰ تومان،فیله پاک کرده گوساله ۱۱۰ هزار تومان،ماهیچه تازه گوساله ۹۲ هزار تومان و راسته با استخوان گوسفندی ۹۲۹۰۰ تومان عرضه می‌شود.
قیمت هر کیلوگرم قلوه گاه گوساله ۶۳ هزار تومان، گردن گوساله ۸۲۵۰۰ تومان،دمبالیچه گوساله ۵۴۳۰۰ تومان و دمبالیچه گوسفندی ۵۷ هزار تومان در میادین قیمت گذاری شده،ضمن اینکه نیم شقه سر دست گوسفندی هر کیلوگرم ۹۶ هزار تومان و نیم شقه ران گوسفندی هر کیلوگرم ۹۸ هزار تومان است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com