مطالعه امکان تداوم خوراک دهی با لارو حشرات

مطالعه امکان تداوم خوراک دهی با لارو حشرات
دانشگاه واخنینگن هلند و صنعت طیور این کشور، به کشف مزایای خوراک دهی طیور گوشتی، با لارو حشرات و تاثیر آن بر محیط زیست، پرداخته اند.
پژوهشگران دانشگاه واخنینگن هلند و مسئولان صنعت دام و طیور، قرار است به مدت چهار سال با یکدیگر همکاری داشته باشند تا بتوانند مطالعه ای انجام دهند مبنی بر اینکه آیا لارو حشرات، منبع غذایی خوبی برای طیور گوشتی هست یا خیر؟ در این مطالعه، برای اولین بار است که تاثیر کامل خوراک دهی از طریق حشرات، بر محیط زیست، شناسایی خواهد شد. این مطالعه، مشخص خواهد کرد که آیا حشرات، باعث کاهش تاثیرات زیست محیطی بر محصولات دامی خواهند شد یا خیر؟ در عین حال، مزایای استفاده از حشرات خوراکی برای سلامت جوجه ها نیز مطالعه خواهد شد.
با توجه به افزایش تقاضا برای گوشت مرغ در سرتاسر جهان، تحقیقات برای یافتن اجزای خوراکی دائمی، به صورت روز افزونی اهمیت پیدا می کند. در عین حال مصرف کننده ها، فشار بیشتری برای بهبود رفاه دام، وارد می آورند. در حال حاضر، آگاهی در مورد سهم بالقوه حشرات به عنوان خوراک دام، در تداوم تولید گوشت، در حال افزایش است اما اطلاعاتی که در این زمینه در دست داریم، بسیار کم است. این دلیلی برای آغاز یک پروژه تحقیقاتی در بهار سال 2018 میلادی بوده است که در این پروژه، محققان و افراد درگیر در صنایع، مجبور شدند تا تداوم خوراک دهی با لارو حشرات به طیور گوشتی را، بررسی کنند.

رویکرد چندرشته ای و خاص
فیزیولوژی سازگار و مناسب، سیستم های تولیدات حیوانی، حشره شناسی و گروه های تغذیه ای حیوانات، پژوهش ها را به سمت استفاده از رویکردهای خاص و چند رشته ای، سوق داده اند. این پروژه، بر روی تاثیرات لارو مگس سرباز سیاه (که حشره ای بدون خطر است) بر روی محیط زیست و رفاه جوجه ها، متمرکز است. این پروژه، برای اولین بار، تعادل کامل مواد مغذی ای را مورد مطالعه قرار می دهد که در زباله های مختلف یافت می شوند. این امر، تعیین تاثیر زیست محیطی خوراک دهی با این حشرات را امکان پذیر می سازد.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com