در سال 2020 ؛
یادگیری نظارت آنتی باکتریایی بایستی در اولویت قرار گیرد

یادگیری نظارت آنتی باکتریایی بایستی در اولویت قرار گیرد
به گزارش خبر گزاری بخش بین الملل ITPNews:
در این مقاله خانوم Laura Higham کارشناس بهداشت و دامپزشکی فارم FAI توضیح می دهند که چرا در سال 2020 میلادی نظارت آنتی باکتریایی دقیق در زنجیرۀ غذایی بایستی در اولویت امور قرار گیرد.

چه چیز فارم FAI را واداشت تا این نظارت را در اولویت خود قرار دهد؟
فارم FAI به مدت 20 سال است که در زنجیرۀ تولید مواد غذایی دامی به صورت پایدار و ثابت مشغول به فعالیت است. در سال های اخیر، ما (به عنوان کارشناس بهداشت و دامپزشکی) از فعالیت های تجاری بسیاری در زمینۀ نظارت آنتی باکتریایی و جمع آوری اطلاعات حمایت به عمل آوردیم. در زنجیرۀ تولیدات غذایی فقدان مدیریت، استانداردها و گزارش داده ها در زمینۀ مصرف آنتی بیوتیک بیداد می کند. به همین دلیل، مدیریت فارم FAI تصمیم گرفت تا با استفاده از تجارب ما و علم روز یک دورۀ جدید آموزشی و کاربردی برگزار کند تا با استفاده از آن کارشناسان تولید غذایی را با دانش، مهارت و ابزار مورد نیاز برای مواجهه با این موضوع آشنا سازد.

چرا نظارت آنتی باکتریایی دقیق مسألۀ حیاتی و الزام آوری است؟
مقاومت به آنتی بیوتیک از مسائل بسیار مهم در زندگی امروزی است. همین مسأله سالانه منجر به مرگ 700 هزار انسان می گردد که انتظار می رود تا سال 2050 میلادی به سالانه 10 میلیون نفر هم برسد. همۀ ما می دانیم که استفاده از آنتی بیوتیک دامی منجر به مقاومت آنتی باکتریایی می شود و همۀ ما که در زمینۀ تولیدات زنجیرۀ غذایی کار می کنیم برای کاهش خطر عمومی آن و اثرگذاری مثبت مسئولیم .

بزرگ ترین چالش در زمینۀ نظارت دقیق آنتی باکتریایی چیست ؟
مصرف آنتی بیوتیک عامل بسیار مهمی در رابطه با موضوع مقاومت آنتی بیوتیکی است؛ بنابراین نحوۀ رفتار ما در مصرف این داروهای حیاتی تعیین کنندۀ سلامت آتی جامعه است. چنانچه در مصرف آنتی بیوتیک ها دقت و احتیاط کنیم یعنی اصول نظارت آنتی باکتریایی را به جا آوریم و تا جایی که ممکن است آنها را به صورت متناوب مصرف و از جایگزین ها استفاده کنیم می توانیم همچنان آنها را به عنوان ابزاری حیاتی نگه داریم و از دست ندهیم. اما چنانچه مصرف آنها روندی افزایشی و بیش از حد داشته باشد، اثرگذاری آن معکوس و منفی خواهد بود و دام و انسان هر دو از آن آسیب خواهند دید. اصولاً تغییر عملکرد انسان ها – آن هم در مقیاس عظیم – سخت و مشکل است اما اصولاً کسب و کار مواد غذایی در موقعیت خوبی برای ایجاد تغییرات و بهبود در مصرف آنتی بیوتیک دامی قرار دارند که به نوبۀ خود سهم بسزایی در سطح جهان را شامل می گردد.

نظارت دقیق آنتی باکتریایی چه ابعادی را در بر می گیرد؟
این دورۀ آموزشی از 8 واحد تشکیل می شود و به شرکت کنندگان نحوۀ عملکرد آنتی بیوتیک و طبقه بندی آنها را آموزش می دهد. همچنین در رابطه با بروز و شیوع باکتری های مقاوم می گوید و همچنین نحوۀ صحیح اندازه گیری دارو در گونه های دامی که مصرف خوراکی برای انسان دارند را عنوان می کند. و نیز کلاس های آموزشی ویژه ای برای شرکت کنندگان برگزار می شود که در آن نکات طلایی و گام به گام برای رعایت استانداردهای لازم تجاری و کسب و کار در این زمینه به آنها آموزش داده می شود.

این دورۀ آموزشی برای چه کسانی مناسب است ؟
این دورۀ آموزشی برای تمامی افرادی که در شغل های مربوط به خدمات و تولید مواد غذایی هستند صاحبین کارخانه ها و فارم ها و فراوری کنندگان مفید است. در واقع این دورۀ آموزشی کامل کنندۀ تمامی آموزش های موجود در رابطه با دامداری و دامپزشکی است.

تاکنون صاحبین صنایع چه بازخوردی در این رابطه داشته اند؟
مؤسسۀ بین المللی RUMA که تعیین کننده و تصمیم گیرندۀ استانداردهای لازم داروی مصرفی در کشاورزی می باشد ضمن تأیید این دورۀ آموزشی آن را بسیار مفید و بالا برندۀ سطح اطلاعات کارشناسان و صاحبین مشاغل در زمینۀ تولیدات مواد غذایی دانست.

امید است که این دورۀ آموزشی چه تأثیرگذاری داشته باشد؟
ما بر این باوریم که هر چقدر کارشناسان و صاحبین مشاغل تولید مواد غذایی با دانش "مقاومت آنتی بیوتیکی" بیشتر آشنا گردند مهم ترین گام را در جهت کنترل مصرف آنتی بیوتیک در دام – که به نوبۀ خود مؤثرترین گام در جهت کاهش خطر مقاومت آنتی بیوتیک در جوامع بشری هم هست – برداشته ایم. 
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com