نگهداری گاو شیری در کنار گوساله اش

به گزارش خبر گزاری بخش بین الملل ITPNews:
دانلود
به گزارش خبر گزاری بخش بین الملل ITPNews:
متن فوق ترجمه متون درج شده در فیلم می باشد: در این مطالعۀ تحقیقاتی، ما نگهداری گاو شیری در کنار گوساله اش را مورد بررسی قرار می دهیم.

این مطالعه رفتار حیوان ، سلامت ، میزان مصرف خوراک و تولید مثل در هر دوی گاو و گوساله اش را بررسی و آزمایش می کند.

در این پژوهش گوساله هر زمان که بخواهد می تواند از مادر خود شیر دریافت کند. از سوی دیگر، به پستان گاو، رباتی وصل است که با یک حسگر مقدار شیرموجود را می سنجد و می دوشد.

گوساله ها فضای آزاد مخصوص خودشان را دارند و می توانند در آنجا به استراحت و بازی هم مشغول باشند.

گاوهای شیری هم فضایی برای استراحت خود بدون مزاحمت گوساله ها دارند؛ اما فضایی برای ارتباط برقرار کردن مادر و گوساله نیز وجود دارد.

در عین حال آنها به سنسورهای حرکتی هم مجهز شده اند.

 نتیجه چه بوده ؟  
سیستم مدیریتی به خوبی کار کرده است.
گوساله و ماشین شیردوش به خوبی شیر دریافت کرده اند.

گوساله ها به طور متوسط روزانه 1.3 کیلوگرم رشد داشته اند که در مقایسه، این رقم برای گوساله های کنترل (که در این شرایط آزمایشی قرار نگرفته بودند) روزانه 900 گرم بود.
مقدار شیری که ربات شیردوش از گاو دریافت می کرد نصف مقدار شیر همیشگی بود اما بین گاوها تفاوت زیادی بود.
در پایان پروژه، ما رفتارهای گوسالۀ ماده را که در این شرایط رشد کرده بررسی می کنیم و سپس یک ارزیابی کلی بر روی درآمد و سود دامدار و همچنین تأثیر این روش بر روی گازهای گلخانه ای خواهیم داشت.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com