کارگاه آموزشی کاربرد مباحث نوین در تغذیه طیور با استفاده از نرم افزار آمینوفید برگزار شد

به گزارش خبر گزاری ITPNews:
برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد مباحث نوین در تغذیه طیور با استفاده از نرم افزار آمینوفید ۵ با همکاری واحد تحقیق و توسعه زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر و شرکت ایوانیک ایران
کارگاه آموزشی کاربرد مباحث نوین در تغذیه طیور با استفاده از نرم افزار آمینوفید ۵ با همکاری واحد تحقیق و توسعه زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر و شرکت ایوانیک ایران با تدریس آقای دکتر فرودی و آقای مهندس افسر در سالن کنفرانس هتل پارسیان انقلاب تهران برگزار شد.
این کارگاه با حضور فعالان عرصه طیور از نقاط مختلف کشور در دو گروه ۱۵ نفره در روزهای دوشنبه ۹۸/۸/۲۷ الی پنج شنبه ۹۸/۸/۳۰ از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۷/۳۰ برگزار گردید.
در این کارگاه،جیره نویسی با استفاده از نرم افزار آمینوفید ۵ براساس ایده آل پروتئین، ضرایب هضم، قابلیت هضم ایلئومی و استفاده از فیبر، ADF و NDF برای جوجه های گوشتی، مرغ مادرگوشتی و مرغ تخم گذار آموزش داده شد.
در پایان به شرکت کنندگان از انجمن علوم دامی ایران گواهی نامه اعطاء گردید.
به گزارش خبر گزاری ITPNews: 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com