بهترین سگ ها برای کار در مزرعه

بهترین سگ ها برای کار در مزرعه
به گزارش خبر گزاری ITpet.net:
زندگی در روستاها هم آرامش بخش است و هم پر مشغله؛ اما یکی از مواردی که می تواند خاطر شما را اطمینان بخشد اینست که سگ باوفای مزرعۀ شما همیشه در کنارتان باشد.
یک "سگ کار" تمرین و آموزش فراوان و همچنین صبوری زیادی را می طلبد. یکی از آموزش های لازم و ضروری مبحث "ایمنی" اوست؛ بدین معنی که یاد بگیرد به سمت تجهیزات و لوازم خطرناک نرود برای او بایستی محدودیت هایی را قائل گردید و به او یاد بدهید که با حیوانات و افرادی که با آنها سر و کار دارد به درستی رفتار کند.
شما می توانید از طریق لبنک زیر با چند سگ عالی در زمینۀ کار در مزرعه یا فارم مرغداری و دامپروری خود آشنا شوید. این سگ ها سرآمد سگهای نگهبان هستند.

آشنایی با بهترین سگ های نگهبان برای مزرعه شما
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com