نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۰ روز یکشنبه

استان / نام محصول راسپلاسکابهوبارد میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 16,00017,00015,00016,00016,00014:37
آذربايجان شرقي 16,00017,00015,00016,00014,50015,50015,66714:37
آذربايجان غربي 16,00017,00015,00016,00014,00015,00015,50014:37
گيلان 16,00017,00015,00016,00014,50015,50014,00015,00015,37514:37
مازندران 16,00017,00015,00016,00014,50015,50014,00015,00015,37514:37
اصفهان 16,00017,00015,00016,00016,00014:37
يزد 16,00017,00015,00016,00016,00014:37
همدان 16,00017,00015,00016,00016,00014:37
زنجان 16,00017,00014,50015,50014,00015,00015,33314:37
سمنان 16,00017,00016,50014:37
قزوين 16,00017,00014,50015,50015,75014:37
اردبيل 16,00017,00015,00016,00016,00014:37
خوزستان 16,00017,00016,50014:37
کردستان 16,00017,00014,00015,00015,50014:37
گلستان 16,00017,00015,00016,00014,50015,50014,00015,00015,37514:37
کرمان 16,00017,00014,50015,50015,75014:37
مرکزي 16,00017,00016,50014:37
خراسان رضوی 16,00017,00014,00015,00015,50014:37
چهارمحال بختياري 14,50015,50015,00014:37
فارس 14,50015,50015,00014:37
کرمانشاه 15,00016,00015,50014:37
خراسان جنوبي 16,00017,00015,00016,00016,00014:37
قم 16,00017,00016,50014:37
هرمزگان 15,00016,00015,50014:37
میانگین 16,50015,50015,00014,50015,673
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1398/06/30 تا تاریخ 1399/06/31 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه گوشتی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ۹۹/۰۶/۳۰140001700015673-1,00028440754854152844011409

نمودار جوجه یکروزه گوشتی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com