نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ ۹۸/۰۹/۱۷ روز یکشنبه

استان / نام محصول راسپلاسکابهوبارد میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 24,50025,50025,00013:20
آذربايجان شرقي 24,50025,50025,00013:20
آذربايجان غربي 24,50025,50025,00013:20
گيلان 24,50025,50025,00013:20
مازندران 24,50025,50023,50024,50024,50013:20
اصفهان 24,50025,50025,00013:20
يزد 24,50025,50025,00013:20
همدان 24,50025,50025,00013:20
زنجان 24,50025,50022,50023,50022,50024,50023,83313:20
قزوين 24,50025,50025,00013:20
اردبيل 24,50025,50023,50024,50024,50013:20
خوزستان 24,50025,50025,00013:20
کردستان 24,50025,50025,00013:20
گلستان 24,50025,50023,50024,50024,50013:20
کرمان 24,50025,50025,00013:20
مرکزي 24,50025,50025,00013:20
میانگین 25,00024,00023,00023,50024,690
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1397/09/19 تا تاریخ 1398/09/19 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه گوشتی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ۹۸/۰۹/۱۷225002550024690-5,5003299631075177322170017699

نمودار جوجه یکروزه گوشتی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com