نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ ۹۸/۰۷/۲۳ روز سه شنبه

استان / نام محصول راسپلاسکاب میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 24,50025,00024,75014:26
آذربايجان شرقي 24,50025,00024,75014:26
آذربايجان غربي 24,50025,00024,75014:26
گيلان 24,50025,00024,75014:26
مازندران 24,50025,00023,00023,50024,00014:26
اصفهان 24,50025,00024,75014:26
يزد 24,50025,00024,75014:26
همدان 24,50025,00024,75014:26
زنجان 24,50025,00022,00022,50023,50014:26
قزوين 24,50025,00024,75014:26
اردبيل 24,50025,00023,00023,50024,00014:26
خوزستان 24,50025,00024,75014:26
کردستان 24,50025,00024,75014:26
گلستان 24,50025,00023,00023,50024,00014:26
کرمان 24,50025,00024,75014:26
مرکزي 24,50025,00024,75014:26
میانگین 24,75023,25022,25024,400
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1397/07/23 تا تاریخ 1398/07/23 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه گوشتی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ۹۸/۰۷/۲۳220002500024400-1,0002500016226175711916517699

نمودار جوجه یکروزه گوشتی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com