نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ ۹۹/۰۹/۰۸ روز شنبه

استان / نام محصول راسپلاسکابهوبارد میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 42,00043,00040,50041,50041,75014:18
آذربايجان شرقي 42,00043,00040,50041,50040,50041,50041,50014:18
آذربايجان غربي 42,00043,00040,50041,50039,50040,50041,16714:18
گيلان 42,00043,00040,50041,50040,50041,50039,50040,50041,12514:18
مازندران 42,00043,00040,50041,50040,50041,50039,50040,50041,12514:18
اصفهان 42,00043,00040,50041,50041,75014:18
يزد 42,00043,00040,50041,50041,75014:18
همدان 42,00043,00040,50041,50041,75014:18
زنجان 42,00043,00040,50041,50039,50040,50041,16714:18
سمنان 42,00043,00042,50014:18
قزوين 42,00043,00040,50041,50041,75014:18
اردبيل 42,00043,00040,50041,50041,75014:18
خوزستان 42,00043,00042,50014:18
کردستان 42,00043,00039,50040,50041,25014:18
گلستان 42,00043,00040,50041,50040,50041,50039,50040,50041,12514:18
کرمان 42,00043,00040,50041,50041,75014:18
مرکزي 42,00043,00042,50014:18
خراسان رضوی 42,00043,00039,50040,50041,25014:18
چهارمحال بختياري 40,50041,50041,00014:18
فارس 40,50041,50041,00014:18
کرمانشاه 40,50041,50041,00014:18
خراسان جنوبي 42,00043,00040,50041,50041,75014:18
قم 42,00043,00042,50014:18
هرمزگان 40,50041,50041,00014:18
میانگین 42,50041,00041,00040,00041,469
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1398/09/07 تا تاریخ 1399/09/08 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه گوشتی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ۹۹/۰۹/۰۸3950043000414698,0003006921316141731380223818

نمودار جوجه یکروزه گوشتی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com