نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۰ روز یکشنبه

استان / نام محصول راسپلاسکابهوبارد میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 36,00037,00034,00035,00035,50013:48
آذربايجان شرقي 36,00037,00034,00035,00033,00034,00034,83313:48
آذربايجان غربي 36,00037,00034,00035,00031,50032,50034,33313:48
گيلان 36,00037,00034,00035,00033,00034,00031,50032,50034,12513:48
مازندران 36,00037,00034,00035,00033,00034,00031,50032,50034,12513:48
اصفهان 36,00037,00034,00035,00035,50013:48
يزد 36,00037,00034,00035,00035,50013:48
همدان 36,00037,00034,00035,00035,50013:48
زنجان 36,00037,00033,00034,00031,50032,50034,00013:48
سمنان 36,00037,00036,50013:48
قزوين 36,00037,00033,00034,00035,00013:48
اردبيل 36,00037,00034,00035,00035,50013:48
خوزستان 36,00037,00036,50013:48
کردستان 36,00037,00031,50032,50034,25013:48
گلستان 36,00037,00034,00035,00033,00034,00031,50032,50034,12513:48
کرمان 36,00037,00033,00034,00035,00013:48
مرکزي 36,00037,00036,50013:48
خراسان رضوی 36,00037,00031,50032,50034,25013:48
چهارمحال بختياري 33,00034,00033,50013:48
فارس 33,00034,00033,50013:48
کرمانشاه 34,00035,00034,50013:48
خراسان جنوبي 36,00037,00034,00035,00035,50013:48
قم 36,00037,00036,50013:48
هرمزگان 34,00035,00034,50013:48
میانگین 36,50034,50033,50032,00034,776
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1398/12/11 تا تاریخ 1399/12/11 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه گوشتی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ۹۹/۱۲/۱۰3150037000347760347764110575482050923818

نمودار جوجه یکروزه گوشتی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com