نمودار پولت  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت پولت در تاریخ ۰۲/۰۱/۰۸ روز سه شنبه

استان / نام محصول هایلاینال اس البونز میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 840,000850,000890,000900,000850,000870,000866,66716:07
میانگین 845,000895,000860,000866,667
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار پولت  

از تاریخ 1401/01/10 تا تاریخ 1402/01/10 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت پولت

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
پولت ۰۲/۰۱/۰۸8400009000008666670866667870278982500866667899409

نمودار پولت در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com