نمودار پولت  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت پولت در تاریخ ۰۲/۰۹/۱۳ روز دوشنبه

استان / نام محصول هایلاینال اس البونز میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 1,100,0001,120,0001,190,0001,200,0001,110,0001,130,0001,141,66715:37
میانگین 1,110,0001,195,0001,120,0001,141,667
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار پولت  

از تاریخ 1403/09/14 تا تاریخ 1402/09/13 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت پولت

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
پولت ۰۲/۰۹/۱۳11000001200000114166701130000108386410565831049030899409

نمودار پولت در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com