نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ ۰۲/۰۲/۲۳ روز شنبه

استان / نام محصول راسپلاسکاب میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 245,000250,000240,000245,000245,00014:44
آذربايجان شرقي 245,000250,000240,000245,000225,000230,000239,16714:44
آذربايجان غربي 245,000250,000240,000245,000245,00014:44
گيلان 245,000250,000240,000245,000225,000230,000239,16714:44
مازندران 245,000250,000240,000245,000225,000230,000239,16714:44
اصفهان 245,000250,000240,000245,000245,00014:44
يزد 245,000250,000240,000245,000245,00014:44
همدان 245,000250,000240,000245,000245,00014:44
زنجان 245,000250,000225,000230,000237,50014:44
سمنان 245,000250,000247,50014:44
قزوين 245,000250,000225,000230,000237,50014:44
اردبيل 245,000250,000240,000245,000245,00014:44
خوزستان 245,000250,000247,50014:44
کردستان 245,000250,000247,50014:44
گلستان 245,000250,000240,000245,000225,000230,000239,16714:44
کرمان 245,000250,000225,000230,000237,50014:44
مرکزي 245,000250,000247,50014:44
خراسان رضوی 245,000250,000247,50014:44
چهارمحال بختياري 225,000230,000227,50014:44
فارس 225,000230,000227,50014:44
کرمانشاه 240,000245,000242,50014:44
خراسان جنوبي 245,000250,000240,000245,000245,00014:44
قم 245,000250,000247,50014:44
میانگین 247,500242,500227,500241,646
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1403/03/17 تا تاریخ 1402/03/16 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه گوشتی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ۰۲/۰۲/۲۳225000250000241646024119218972312039821331381167

نمودار جوجه یکروزه گوشتی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com