نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ ۰۱/۰۴/۰۵ روز یکشنبه

استان / نام محصول راسپلاسکاب میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 85,00088,00080,00083,00084,00015:08
آذربايجان شرقي 85,00088,00080,00083,00075,00078,00081,50015:08
آذربايجان غربي 85,00088,00080,00083,00084,00015:08
گيلان 85,00088,00080,00083,00075,00078,00081,50015:08
مازندران 85,00088,00080,00083,00075,00078,00081,50015:08
اصفهان 85,00088,00080,00083,00084,00015:08
يزد 85,00088,00080,00083,00084,00015:08
همدان 85,00088,00080,00083,00084,00015:08
زنجان 85,00088,00075,00078,00081,50015:08
سمنان 85,00088,00086,50015:08
قزوين 85,00088,00075,00078,00081,50015:08
اردبيل 85,00088,00080,00083,00084,00015:08
خوزستان 85,00088,00086,50015:08
کردستان 85,00088,00086,50015:08
گلستان 85,00088,00080,00083,00075,00078,00081,50015:08
کرمان 85,00088,00075,00078,00081,50015:08
مرکزي 85,00088,00086,50015:08
خراسان رضوی 85,00088,00086,50015:08
چهارمحال بختياري 75,00078,00076,50015:08
فارس 75,00078,00076,50015:08
کرمانشاه 80,00083,00081,50015:08
خراسان جنوبي 85,00088,00080,00083,00084,00015:08
قم 85,00088,00086,50015:08
میانگین 86,50081,50076,50082,841
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1400/04/06 تا تاریخ 1401/04/06 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه گوشتی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ۰۱/۰۴/۰۵7500088000828417,5006950835473676746281862798

نمودار جوجه یکروزه گوشتی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com