نمودار جوجه شترمرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه شترمرغ در تاریخ ۰۱/۰۸/۲۵ روز چهارشنبه

استان / نام محصول یک ماهه میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 8,500,0009,000,0008,750,00014:15
اصفهان 8,500,0009,000,0008,750,00014:15
خراسان رضوی 6,500,0007,000,0006,750,00014:15
فارس 7,500,0008,000,0007,750,00014:15
میانگین 8,000,0008,000,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه شترمرغ  

از تاریخ 1401/01/10 تا تاریخ 1402/01/10 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه شترمرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه شترمرغ ۰۱/۰۸/۲۵650000090000008000000080000006458333645833365241835339210

نمودار جوجه شترمرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com