نمودار بوقلمون کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت بوقلمون کشتار در تاریخ ۰۲/۰۷/۱۰ روز دوشنبه

استان / نام محصول کشتار میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 1,790,0001,800,0001,795,00015:16
قزوين 1,680,0001,700,0001,690,00015:16
میانگین 1,742,5001,742,500
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار بوقلمون کشتار  

از تاریخ 1403/07/13 تا تاریخ 1402/07/12 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت بوقلمون کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
بوقلمون کشتار ۰۲/۰۷/۱۰168000018000001742500-52,500177166716334218138731011754717517

نمودار بوقلمون کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com