نمودار کربنات کلسیم  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کربنات کلسیم در تاریخ ۰۰/۰۸/۰۴ روز سه شنبه

استان / نام محصول کربنات کلسیم میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 1,8001,9001,85015:26
گلستان 1,8001,9001,85015:26
میانگین 1,8501,850
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کربنات کلسیم  

از تاریخ 1399/08/06 تا تاریخ 1400/08/05 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کربنات کلسیم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کربنات کلسیم ۰۰/۰۸/۰۴180019001850018501850185018191498

نمودار کربنات کلسیم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com