نمودار کربنات کلسیم  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کربنات کلسیم در تاریخ ۰۲/۰۱/۰۹ روز چهارشنبه

استان / نام محصول کربنات کلسیم میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 2,4004,1003,25014:54
گلستان 2,4004,1003,25014:54
میانگین 3,2503,250
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کربنات کلسیم  

از تاریخ 1401/01/12 تا تاریخ 1402/01/12 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کربنات کلسیم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کربنات کلسیم ۰۲/۰۱/۰۹240041003250032503250325032502988

نمودار کربنات کلسیم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com