نمودار شترمرغ کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت شترمرغ کشتار در تاریخ ۰۲/۰۷/۰۹ روز یکشنبه

استان / نام محصول شترمرغ کشتار میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 4,400,0004,440,0004,420,00014:51
اصفهان 4,400,0004,440,0004,420,00014:51
خراسان رضوی 4,200,0004,240,0004,220,00014:51
میانگین 4,353,3334,353,333
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار شترمرغ کشتار  

از تاریخ 1403/07/13 تا تاریخ 1402/07/12 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت شترمرغ کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
شترمرغ کشتار ۰۲/۰۷/۰۹420000044400004353333041308333908333172141027206441099207

نمودار شترمرغ کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com