نمودار شترمرغ زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت شترمرغ زنده در تاریخ ۰۱/۱۱/۱۹ روز چهارشنبه

استان / نام محصول شترمرغ زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 940,000960,000950,00012:07
اصفهان 930,000950,000940,00012:07
خراسان رضوی 860,000880,000870,00012:07
میانگین 920,000920,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار شترمرغ زنده  

از تاریخ 1400/11/19 تا تاریخ 1401/11/19 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت شترمرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
شترمرغ زنده ۰۱/۱۱/۱۹8600009600009200000848333745556478000584216499313

نمودار شترمرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com