نمودار شترمرغ زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت شترمرغ زنده در تاریخ ۰۲/۰۳/۱۳ روز شنبه

استان / نام محصول شترمرغ زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 1,120,0001,150,0001,135,00014:06
اصفهان 1,120,0001,150,0001,135,00014:06
خراسان رضوی 1,040,0001,070,0001,055,00014:06
میانگین 1,108,3331,108,333
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار شترمرغ زنده  

از تاریخ 1403/03/17 تا تاریخ 1402/03/16 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت شترمرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
شترمرغ زنده ۰۲/۰۳/۱۳1040000115000011083330110833311083336863641106382628179

نمودار شترمرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com