نمودار باگاس  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت باگاس در تاریخ ۰۲/۰۱/۰۹ روز چهارشنبه

استان / نام محصول باگاس داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
خوزستان 3,5004,0003,75014:55
میانگین 3,7503,750
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار باگاس  

از تاریخ 1401/01/10 تا تاریخ 1402/01/10 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت باگاس

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
باگاس ۰۲/۰۱/۰۹350040003750037503750383337504046

نمودار باگاس در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com