نمودار یونجه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت یونجه در تاریخ ۰۰/۰۶/۲۸ روز یکشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
همدان 40,00041,00040,50014:56
زنجان 42,00044,00043,00014:56
سمنان 42,00046,00044,00014:56
خوزستان 46,00047,00046,50014:56
خراسان رضوی 50,00052,00051,00014:56
کرمانشاه 34,00038,00036,00014:56
قم 45,00052,00048,50014:56
کردستان 42,00050,00046,00014:56
میانگین 44,43844,438
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار یونجه  

از تاریخ 1399/06/30 تا تاریخ 1400/06/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت یونجه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
یونجه ۰۰/۰۶/۲۸3400052000444382504528645320406824528644700

نمودار یونجه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com