نمودار یونجه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت یونجه در تاریخ ۰۱/۰۹/۱۶ روز چهارشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
همدان 69,50070,00069,75014:11
زنجان 64,50065,00064,75014:11
سمنان 74,50075,00074,75014:11
خوزستان 64,50065,00064,75014:11
کرمانشاه 69,50070,00069,75014:11
کردستان 65,00070,00067,50014:11
میانگین 68,54268,542
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار یونجه  

از تاریخ 1400/09/17 تا تاریخ 1401/09/17 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت یونجه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
یونجه ۰۱/۰۹/۱۶64500750006854206679958522652625956851113

نمودار یونجه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com