نمودار یونجه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت یونجه در تاریخ ۰۲/۰۹/۱۳ روز دوشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
همدان 134,000135,000134,50015:35
سمنان 139,000140,000139,50015:35
فارس 125,000135,000130,00015:35
میانگین 134,667134,667
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار یونجه  

از تاریخ 1403/09/14 تا تاریخ 1402/09/13 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت یونجه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
یونجه ۰۲/۰۹/۱۳1250001400001346670132286108722606157834862737

نمودار یونجه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com