نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ ۰۱/۰۴/۱۱ روز شنبه

استان / نام محصول راسپلاسکاب میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 98,000100,00093,00095,00096,50014:48
آذربايجان شرقي 98,000100,00093,00095,00088,00090,00094,00014:48
آذربايجان غربي 98,000100,00093,00095,00096,50014:48
گيلان 98,000100,00093,00095,00088,00090,00094,00014:48
مازندران 98,000100,00093,00095,00088,00090,00094,00014:48
اصفهان 98,000100,00093,00095,00096,50014:48
يزد 98,000100,00093,00095,00096,50014:48
همدان 98,000100,00093,00095,00096,50014:48
زنجان 98,000100,00088,00090,00094,00014:48
سمنان 98,000100,00099,00014:48
قزوين 98,000100,00088,00090,00094,00014:48
اردبيل 98,000100,00093,00095,00096,50014:48
خوزستان 98,000100,00099,00014:48
کردستان 98,000100,00099,00014:48
گلستان 98,000100,00093,00095,00088,00090,00094,00014:48
کرمان 98,000100,00088,00090,00094,00014:48
مرکزي 98,000100,00099,00014:48
خراسان رضوی 98,000100,00099,00014:48
چهارمحال بختياري 88,00090,00089,00014:48
فارس 88,00090,00089,00014:48
کرمانشاه 93,00095,00094,00014:48
خراسان جنوبي 98,000100,00093,00095,00096,50014:48
قم 98,000100,00099,00014:48
میانگین 99,00094,00089,00095,341
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1400/04/12 تا تاریخ 1401/04/12 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه گوشتی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ۰۱/۰۴/۱۱880001000009534108242535473676746473162798

نمودار جوجه یکروزه گوشتی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com