نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ ۰۲/۰۷/۰۹ روز یکشنبه

استان / نام محصول راسپلاسکاب میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 135,000140,000130,000135,000135,00014:39
آذربايجان شرقي 135,000140,000130,000135,000110,000115,000127,50014:39
آذربايجان غربي 135,000140,000130,000135,000135,00014:39
گيلان 135,000140,000130,000135,000110,000115,000127,50014:39
مازندران 135,000140,000130,000135,000110,000115,000127,50014:39
اصفهان 135,000140,000130,000135,000135,00014:39
يزد 135,000140,000130,000135,000135,00014:39
همدان 135,000140,000130,000135,000135,00014:39
زنجان 135,000140,000110,000115,000125,00014:39
سمنان 135,000140,000137,50014:39
قزوين 135,000140,000110,000115,000125,00014:39
اردبيل 135,000140,000130,000135,000135,00014:39
خوزستان 135,000140,000137,50014:39
کردستان 135,000140,000137,50014:39
گلستان 135,000140,000130,000135,000110,000115,000127,50014:39
کرمان 135,000140,000137,50014:39
مرکزي 135,000140,000137,50014:39
خراسان رضوی 135,000140,000137,50014:39
چهارمحال بختياري 110,000115,000112,50014:39
فارس 110,000115,000112,50014:39
کرمانشاه 130,000135,000132,50014:39
خراسان جنوبي 135,000140,000130,000135,000135,00014:39
قم 135,000140,000137,50014:39
میانگین 137,500132,500112,500131,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1403/07/13 تا تاریخ 1402/07/12 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه گوشتی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ۰۲/۰۷/۰۹11000014000013100010,0001110008766718972315964481167

نمودار جوجه یکروزه گوشتی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com