نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ ۰۰/۰۶/۲۸ روز یکشنبه

استان / نام محصول راسپلاسکاب میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 63,00064,00061,00062,00062,50014:21
آذربايجان شرقي 63,00064,00061,00062,00060,00061,00061,83314:21
آذربايجان غربي 63,00064,00061,00062,00062,50014:21
گيلان 63,00064,00061,00062,00060,00061,00061,83314:21
مازندران 63,00064,00061,00062,00060,00061,00061,83314:21
اصفهان 63,00064,00061,00062,00062,50014:21
يزد 63,00064,00061,00062,00062,50014:21
همدان 63,00064,00061,00062,00062,50014:21
زنجان 63,00064,00060,00061,00062,00014:21
سمنان 63,00064,00063,50014:21
قزوين 63,00064,00060,00061,00062,00014:21
اردبيل 63,00064,00061,00062,00062,50014:21
خوزستان 63,00064,00063,50014:21
کردستان 63,00064,00063,50014:21
گلستان 63,00064,00061,00062,00060,00061,00061,83314:21
کرمان 63,00064,00060,00061,00062,00014:21
مرکزي 63,00064,00063,50014:21
خراسان رضوی 63,00064,00063,50014:21
چهارمحال بختياري 60,00061,00060,50014:21
فارس 60,00061,00060,50014:21
کرمانشاه 61,00062,00061,50014:21
خراسان جنوبي 63,00064,00061,00062,00062,50014:21
قم 63,00064,00063,50014:21
هرمزگان 61,00062,00061,50014:21
میانگین 63,50061,50060,50062,238
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1399/06/30 تا تاریخ 1400/06/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه گوشتی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ۰۰/۰۶/۲۸60000640006223806617660768383385754621571

نمودار جوجه یکروزه گوشتی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com