نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ ۰۱/۰۹/۱۶ روز چهارشنبه

استان / نام محصول راسپلاسکاب میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 45,00050,00035,00040,00042,50014:25
آذربايجان شرقي 45,00050,00035,00040,00025,00030,00037,50014:25
آذربايجان غربي 45,00050,00035,00040,00042,50014:25
گيلان 45,00050,00035,00040,00025,00030,00037,50014:25
مازندران 45,00050,00035,00040,00025,00030,00037,50014:25
اصفهان 45,00050,00035,00040,00042,50014:25
يزد 45,00050,00035,00040,00042,50014:25
همدان 45,00050,00035,00040,00042,50014:25
زنجان 45,00050,00025,00030,00037,50014:25
سمنان 45,00050,00047,50014:25
قزوين 45,00050,00025,00030,00037,50014:25
اردبيل 45,00050,00035,00040,00042,50014:25
خوزستان 45,00050,00047,50014:25
کردستان 45,00050,00047,50014:25
گلستان 45,00050,00035,00040,00025,00030,00037,50014:25
کرمان 45,00050,00025,00030,00037,50014:25
مرکزي 45,00050,00047,50014:25
خراسان رضوی 45,00050,00047,50014:25
چهارمحال بختياري 25,00030,00027,50014:25
فارس 25,00030,00027,50014:25
کرمانشاه 35,00040,00037,50014:25
خراسان جنوبي 45,00050,00035,00040,00042,50014:25
قم 45,00050,00047,50014:25
میانگین 47,50037,50027,50040,183
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1400/09/17 تا تاریخ 1401/09/17 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه گوشتی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ۰۱/۰۹/۱۶250005000040183066829120398354738181262798

نمودار جوجه یکروزه گوشتی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com