نمودار جوجه شترمرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه شترمرغ در تاریخ ۰۲/۰۳/۱۳ روز شنبه

استان / نام محصول یک ماهههچری میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 18,000,00020,000,00013,800,00014,000,00016,450,00014:06
اصفهان 18,000,00020,000,00013,800,00014,000,00016,450,00014:06
خراسان رضوی 15,000,00017,000,00010,000,00011,000,00013,250,00014:06
فارس 17,900,00017,950,00012,000,00012,400,00015,062,50014:06
میانگین 17,981,25012,625,00015,303,125
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه شترمرغ  

از تاریخ 1403/03/17 تا تاریخ 1402/03/16 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه شترمرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه شترمرغ ۰۲/۰۳/۱۳100000002000000015303125015303125153031256458333153031256524183

نمودار جوجه شترمرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com