نمودار جوجه شترمرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه شترمرغ در تاریخ ۰۱/۰۵/۲۳ روز یکشنبه

استان / نام محصول یک ماهه10 روزههچری میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 8,500,0009,000,0006,500,0007,000,0005,500,0006,000,0007,083,33311:16
اصفهان 8,500,0009,000,0006,500,0007,000,0005,500,0006,000,0007,083,33311:16
خراسان رضوی 6,500,0007,000,0005,000,0005,500,0004,000,0004,500,0005,416,66711:16
فارس 7,500,0008,000,0005,500,0006,000,0005,000,0005,500,0006,250,00011:16
میانگین 8,000,0006,125,0005,250,0006,458,333
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه شترمرغ  

از تاریخ 1400/05/23 تا تاریخ 1401/05/23 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه شترمرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه شترمرغ ۰۱/۰۵/۲۳400000090000006458333064583336458333468750064583335339210

نمودار جوجه شترمرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com