نمودار جوجه شترمرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه شترمرغ در تاریخ ۰۲/۰۸/۲۳ روز سه شنبه

استان / نام محصول یک ماهههچری میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 18,000,00020,000,00013,800,00014,000,00016,450,00015:38
اصفهان 18,000,00020,000,00013,800,00014,000,00016,450,00015:38
خراسان رضوی 15,000,00017,000,00011,000,00012,000,00013,750,00015:38
فارس 17,900,00017,950,00012,000,00012,400,00015,062,50015:38
میانگین 17,981,25012,875,00015,428,125
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه شترمرغ  

از تاریخ 1403/09/14 تا تاریخ 1402/09/13 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه شترمرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه شترمرغ ۰۲/۰۸/۲۳1100000020000000154281250154281251542812515303125153769106524183

نمودار جوجه شترمرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com