نمودار پولت  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت پولت در تاریخ ۰۲/۰۳/۱۳ روز شنبه

استان / نام محصول هایلاینال اس البونز میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 1,040,0001,050,0001,100,0001,150,0001,060,0001,070,0001,078,33314:05
میانگین 1,045,0001,125,0001,065,0001,078,333
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار پولت  

از تاریخ 1403/03/17 تا تاریخ 1402/03/16 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت پولت

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
پولت ۰۲/۰۳/۱۳104000011500001078333010664581017593957024981865899409

نمودار پولت در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com