نمودار پولت  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت پولت در تاریخ ۰۱/۱۱/۱۹ روز چهارشنبه

استان / نام محصول هایلاینال اس البونز میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 840,000850,000910,000920,000850,000860,000871,66712:09
میانگین 845,000915,000855,000871,667
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار پولت  

از تاریخ 1400/11/20 تا تاریخ 1401/11/20 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت پولت

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
پولت ۰۱/۱۱/۱۹840000920000871667-30,000900714938000930068902247604244

نمودار پولت در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com