نمودار دام کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام کشتار در تاریخ ۰۱/۱۱/۱۹ روز چهارشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 2,740,0002,760,0002,750,00014:28
اصفهان 2,550,0002,600,0001,800,0001,900,0002,212,50014:28
يزد 2,690,0002,710,0001,690,0001,710,0002,200,00014:28
اردبيل 2,900,0003,000,0002,390,0002,410,0002,675,00014:28
خراسان رضوی 3,000,0003,100,0001,830,0001,850,0002,445,00014:28
فارس 2,990,0003,010,0001,800,0001,850,0002,412,50014:28
همدان 2,600,0002,720,0001,800,0002,000,0002,280,00014:28
کردستان 2,990,0003,010,0002,390,0002,410,0002,700,00014:28
آذربايجان شرقي 2,990,0003,010,0002,290,0002,310,0002,650,00014:28
مرکزي 2,990,0003,010,0001,990,0002,010,0002,500,00014:28
چهارمحال بختياري 2,700,0002,800,0001,990,0002,010,0002,375,00014:28
میانگین 2,857,7272,021,5002,459,524
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام کشتار  

از تاریخ 1400/11/19 تا تاریخ 1401/11/19 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام کشتار ۰۱/۱۱/۱۹16900003100000245952414,04823414342060056162651416786311135614

نمودار دام کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com