نمودار دام کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام کشتار در تاریخ ۰۲/۰۳/۱۳ روز شنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 3,450,0003,500,0003,475,00014:05
اصفهان 3,500,0003,550,0002,600,0002,700,0003,087,50014:05
خراسان رضوی 3,500,0003,600,0002,600,0002,650,0003,087,50014:05
فارس 2,900,0003,200,0002,640,0002,660,0002,850,00014:05
همدان 3,200,0003,480,0002,800,0003,060,0003,135,00014:05
آذربايجان شرقي 3,790,0003,810,0002,800,0002,850,0003,312,50014:05
مرکزي 3,600,0003,650,0002,700,0002,750,0003,175,00014:05
چهارمحال بختياري 3,100,0003,200,0002,490,0002,510,0002,825,00014:05
میانگین 3,439,3752,700,7143,094,667
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام کشتار  

از تاریخ 1403/03/17 تا تاریخ 1402/03/16 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام کشتار ۰۲/۰۳/۱۳249000038100003094667030019932868576177364328862961774007

نمودار دام کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com