نمودار دام کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام کشتار در تاریخ ۰۱/۰۵/۲۳ روز یکشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 1,600,0001,650,0001,550,0001,650,0001,612,50014:32
اصفهان 1,640,0001,660,0001,590,0001,610,0001,625,00014:32
يزد 1,690,0001,710,0001,590,0001,600,0001,647,50014:32
اردبيل 1,500,0001,600,0001,900,0002,000,0001,750,00014:32
خراسان رضوی 1,500,0001,550,0001,450,0001,480,0001,495,00014:32
فارس 1,550,0001,700,0001,650,0001,800,0001,675,00014:32
همدان 1,550,0001,700,0001,650,0001,800,0001,675,00014:32
آذربايجان شرقي 1,700,0001,750,0001,750,0001,800,0001,750,00014:32
مرکزي 1,450,0001,500,0001,590,0001,610,0001,537,50014:32
چهارمحال بختياري 1,650,0001,700,0001,600,0001,650,0001,650,00014:32
میانگین 1,617,5001,666,0001,641,750
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام کشتار  

از تاریخ 1400/05/23 تا تاریخ 1401/05/23 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام کشتار ۰۱/۰۵/۲۳1450000200000016417508,25016227651606988122044315134131135614

نمودار دام کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com