نمودار دام زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۰۲/۰۳/۱۳ روز شنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 1,750,0001,800,0001,490,0001,560,0001,650,00014:05
اصفهان 1,500,0001,550,0001,300,0001,350,0001,425,00014:05
خراسان رضوی 1,650,0001,740,0001,400,0001,480,0001,567,50014:05
فارس 1,400,0001,540,0001,300,0001,400,0001,410,00014:05
همدان 1,600,0001,740,0001,400,0001,530,0001,567,50014:05
قم 1,600,0001,630,0001,300,0001,350,0001,470,00014:05
آذربايجان شرقي 1,950,0002,000,0001,690,0001,710,0001,837,50014:05
مرکزي 1,600,0001,650,0001,280,0001,420,0001,487,50014:05
چهارمحال بختياري 1,320,0001,420,0001,120,0001,220,0001,270,00014:05
میانگین 1,635,5561,405,5561,520,556
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام زنده  

از تاریخ 1403/03/17 تا تاریخ 1402/03/16 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۰۲/۰۳/۱۳1120000200000015205560148067614088628522461412284866757

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com