نمودار دام زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۰۰/۰۶/۲۸ روز یکشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 520,000530,000570,000620,000560,00014:42
اصفهان 520,000570,000500,000550,000535,00014:42
يزد 550,000600,000500,000530,000545,00014:42
اردبيل 500,000510,000560,000590,000540,00014:42
خراسان رضوی 510,000550,000530,000540,000532,50014:42
فارس 520,000530,000580,000590,000555,00014:42
کردستان 525,000580,000550,000585,000560,00014:42
همدان 500,000535,000500,000560,000523,75014:42
قم 540,000560,000560,000580,000560,00014:42
آذربايجان شرقي 580,000600,000550,000580,000577,50014:42
مرکزي 450,000500,000540,000600,000522,50014:42
چهارمحال بختياري 500,000600,000500,000600,000550,00014:42
میانگین 536,667556,875546,771
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام زنده  

از تاریخ 1399/06/30 تا تاریخ 1400/06/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۰۰/۰۶/۲۸450000620000546771104556158561071507997524250407164

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com