نمودار مرغ زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ زنده در تاریخ ۰۱/۱۱/۱۹ روز چهارشنبه

استان / نام محصول زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 370,000380,000375,00011:25
آذربايجان شرقي 360,000380,000370,00011:25
آذربايجان غربي 390,000400,000395,00011:25
گيلان 379,000381,000380,00011:25
مازندران 370,000380,000375,00011:25
اصفهان 370,000380,000375,00011:25
يزد 389,000391,000390,00011:25
همدان 360,000370,000365,00011:25
زنجان 379,000381,000380,00011:25
قزوين 369,000371,000370,00011:25
اردبيل 379,000381,000380,00011:25
ايلام 359,000361,000360,00011:25
خوزستان 379,000381,000380,00011:25
کردستان 389,000391,000390,00011:25
گلستان 400,000410,000405,00011:25
کرمان 394,000396,000395,00011:25
مرکزي 369,000371,000370,00011:25
خراسان رضوی 380,000390,000385,00011:25
فارس 390,000400,000395,00011:25
کرمانشاه 365,000375,000370,00011:25
خراسان جنوبي 399,000401,000400,00011:25
لرستان 364,000366,000365,00011:25
بوشهر 399,000401,000400,00011:25
کهکیلویه و بویر احمد 389,000391,000390,00011:25
چهارمحال بختياري 369,000371,000370,00011:25
هرمزگان 404,000405,000404,50011:25
میانگین 382,096382,096
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ زنده  

از تاریخ 1400/11/19 تا تاریخ 1401/11/19 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده ۰۱/۱۱/۱۹3590004100003820961,884360621354197365679359695188854

نمودار مرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com