نمودار مرغ زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ زنده در تاریخ ۰۲/۰۳/۱۳ روز شنبه

استان / نام محصول زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 590,000610,000600,00011:39
آذربايجان شرقي 549,000551,000550,00011:39
آذربايجان غربي 590,000600,000595,00011:39
گيلان 529,000531,000530,00011:39
مازندران 580,000600,000590,00011:39
اصفهان 550,000570,000560,00011:39
يزد 569,000571,000570,00011:39
قزوين 560,000610,000585,00011:39
اردبيل 559,000561,000560,00011:39
ايلام 590,000600,000595,00011:39
خوزستان 590,000600,000595,00011:39
کردستان 519,000521,000520,00011:39
قم 534,000536,000535,00011:39
گلستان 550,000560,000555,00011:39
کرمان 580,700580,900580,80011:39
مرکزي 570,000610,000590,00011:39
خراسان رضوی 569,000571,000570,00011:39
فارس 600,000630,000615,00011:39
کرمانشاه 560,000580,000570,00011:39
خراسان جنوبي 520,000530,000525,00011:39
لرستان 520,000530,000525,00011:39
بوشهر 609,000611,000610,00011:39
کهکیلویه و بویر احمد 589,000591,000590,00011:39
چهارمحال بختياري 549,000551,000550,00011:39
هرمزگان 539,000541,000540,00011:39
میانگین 568,232568,232
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ زنده  

از تاریخ 1403/03/17 تا تاریخ 1402/03/16 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده ۰۲/۰۳/۱۳519000630000568232-2,376568399552567370191531020368151

نمودار مرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com