نمودار مرغ زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ زنده در تاریخ ۰۰/۰۶/۲۸ روز یکشنبه

استان / نام محصول زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
آذربايجان شرقي 190,000200,000195,00010:50
آذربايجان غربي 189,000191,000190,00010:50
گيلان 170,000180,000175,00010:50
مازندران 180,000185,000182,50010:50
اصفهان 170,000200,000185,00010:50
يزد 170,000190,000180,00010:50
همدان 178,000180,000179,00010:50
زنجان 179,000181,000180,00010:50
سمنان 170,000172,000171,00010:50
قزوين 171,000200,000185,50010:50
اردبيل 170,000172,000171,00010:50
ايلام 170,000172,000171,00010:50
خوزستان 190,000200,000195,00010:50
کردستان 179,000181,000180,00010:50
قم 170,000190,000180,00010:50
گلستان 171,000183,000177,00010:50
کرمان 170,000172,000171,00010:50
مرکزي 189,000191,000190,00010:50
خراسان رضوی 170,000171,000170,50010:50
فارس 190,000200,000195,00010:50
کرمانشاه 188,000200,000194,00010:50
خراسان جنوبي 170,000172,000171,00010:50
خراسان شمالی 178,000184,000181,00010:50
لرستان 185,000190,000187,50010:50
بوشهر 190,000200,000195,00010:50
کهکیلویه و بویر احمد 190,000200,000195,00010:50
چهارمحال بختياري 179,000181,000180,00010:50
هرمزگان 209,000211,000210,00010:50
میانگین 183,464183,464
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ زنده  

از تاریخ 1399/06/30 تا تاریخ 1400/06/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده ۰۰/۰۶/۲۸170000211000183464-519184006177971171669175565131835

نمودار مرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com