نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۰۱/۰۹/۱۶ روز چهارشنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 445,000450,000440,000445,000430,000435,000416,000421,000399,000404,000392,000397,000385,000390,000417,78614:28
اصفهان 445,000450,000440,000445,000430,000435,000416,000421,000399,000404,000392,000397,000385,000390,000417,78614:28
قزوين 416,000421,000399,000404,000392,000397,000385,000390,000400,50014:28
قم 440,000445,000430,000435,000416,000421,000399,000404,000392,000397,000385,000390,000412,83314:28
مرکزي 416,000421,000399,000404,000392,000397,000385,000390,000400,50014:28
خراسان رضوی 435,000440,000435,000440,000420,000425,000415,000420,000405,000410,000400,000405,000395,000400,000417,50014:28
میانگین 444,167441,250430,000418,333402,500395,833389,167412,929
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1400/09/17 تا تاریخ 1401/09/17 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۰۱/۰۹/۱۶385000450000412929429402252368157263461307396176972

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com