نمودار کاه  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت کاه در تاریخ ۹۷/۰۴/۲۷ روز چهارشنبه

استان / نام محصول کاه داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
سمنان 5,0005,3005,15016:02
خوزستان 4,0004,5004,25016:02
میانگین 4,7004,700
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کاه  

از تاریخ 1396/04/29 تا تاریخ 1397/04/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کاه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کاه ۹۷/۰۴/۲۷400053004700050215150290048062710

نمودار کاه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com