نمودار کاه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کاه در تاریخ ۰۱/۰۹/۱۶ روز چهارشنبه

استان / نام محصول کاه داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
سمنان 35,50036,00035,75014:13
کرمانشاه 25,50026,00025,75014:13
کردستان 22,00023,00022,50014:13
میانگین 28,00028,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کاه  

از تاریخ 1400/09/17 تا تاریخ 1401/09/17 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کاه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کاه ۰۱/۰۹/۱۶220003600028000-2,7502641925396366613243037104

نمودار کاه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com