نمودار کاه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کاه در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۷ روز دوشنبه

استان / نام محصول کاه داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 6,0007,0006,50014:57
همدان 5,0005,5005,25014:57
سمنان 5,0005,5005,25014:57
فارس 8,5009,0008,75014:57
کرمانشاه 4,5005,0004,75014:57
خراسان رضوی 8,0008,5008,25014:57
قم 4,5005,0004,75014:57
کردستان 6,5006,7006,60014:57
میانگین 6,2636,263
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کاه  

از تاریخ 1396/12/29 تا تاریخ 1397/12/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کاه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کاه ۹۷/۱۲/۲۷450090006263063926234506863925698

نمودار کاه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

 
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com