نمودار جو  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جو در تاریخ ۹۷/۰۸/۲۷ روز یکشنبه

استان / نام محصول داخلیروس میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
اصفهان 16,00016,20016,10015:24
همدان 16,00016,20016,10015:24
سمنان 16,10016,30016,20015:24
فارس 16,00016,20016,10015:24
بندر امیر آباد 12,50012,60012,55015:24
کرمانشاه 16,00016,20016,10015:24
میانگین 16,12012,55015,525
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جو  

از تاریخ 1396/08/28 تا تاریخ 1397/08/28 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جو

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جو ۹۷/۰۸/۲۷125001630015525200151951468310351129159939

نمودار جو در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com