نمودار جو  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جو در تاریخ ۰۲/۰۹/۱۴ روز سه شنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
همدان 109,000110,000109,50015:28
زنجان 110,000113,000111,50015:28
سمنان 109,500110,000109,75015:28
فارس 105,000120,000112,50015:28
میانگین 110,813110,813
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جو  

از تاریخ 1403/09/15 تا تاریخ 1402/09/14 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جو

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جو ۰۲/۰۹/۱۴1050001200001108130108929106026111626111263108535

نمودار جو در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com