نمودار جو  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جو در تاریخ ۰۲/۰۳/۱۳ روز شنبه

استان / نام محصول داخلیقزاق میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
سمنان 104,500105,000104,75014:03
بندر نوشهر 113,000113,100113,05014:03
بندر امیر آباد 113,000113,100113,05014:03
قم 109,000110,000109,50014:03
میانگین 107,125113,050110,088
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جو  

از تاریخ 1403/03/17 تا تاریخ 1402/03/16 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جو

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جو ۰۲/۰۳/۱۳1045001131001100880113779119656107895117691108535

نمودار جو در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com