جستجوی "خوراک جوجه گوشتی" در مطالب ITPNews.com

 • بخش بین الملل ITPNews

  تغذیۀ جوجه با خوراک پیش دان دارویی یا غیردارویی

  ۹۸/۰۸/۱۸

 • ... جوجه ها، بهتر است خوراک پیش دانی را برای آنها تهیه کرد که حاوی تمام 38 مادۀ مغذی مورد نیاز روزانۀ آنها باشد. اینکه شما بخواهید

  ...غذی مورد نیاز روزانۀ آنها باشد. اینکه شما بخواهید خوراک پیش دان دارویی یا غیردارویی را برای جوجه هایتان تهیه کنید به این بستگی دارد که

  ...>خوراک پیش دان دارویی یا غیردارویی را برای جوجه هایتان تهیه کنید به این بستگی دارد که جوجه های تازه متولد واکسن کوکسیدیوز دریافت کر...

  ...جوجه هایتان تهیه کنید به این بستگی دارد که جوجه های تازه متولد واکسن کوکسیدیوز دریافت کرده اند یا خیر. به هنگام انتخاب یک خوراک پیش...

  ...سیدیوز دریافت کرده اند یا خیر. به هنگام انتخاب یک خوراک پیش دان به دنبال خوراکی باشید که کامل باشد. به عنوان مثال فرمولاسیون   <...

 • مدیریت تغذیه مطالب ویژه
 • تاثیر محدودیت غذایی در سنین اولیه و برنامه نوری (متناوب شبانه) بر عملکرد جوجه های گوشتی

  ۹۳/۱۲/۰۶

 • ...ایی در اوایل دوران پرورش و برنامه نوری بر عملکرد جوجه های گوشتی به اجرا درآمد. برای انجام این پژوهش از آزمایش فاکتوریل با دو عامل، رژیم...

  ...اد و 80% تغذیه آزاد، هر کدام در 4 تکرار 20 قطعه جوجه نر آمیخته هوبارد از سن 3 تا 12 روزگی، اعمال شد. اعمال برنامه نوری متناوب در سالن مربوطه، بلافاصله بعد از اتمام...

 • مدیریت تغذیه
 • بهبود ضریب تبدیل در جوجه های گوشتی

  ۹۳/۱۰/۳۰

 • ...پرورش دهندگان جوجه گوشتی روشی برای افزایش راندمان جوجه گوشتی دارند. معمولا ا...

  ..."highlight">گوشتی روشی برای افزایش راندمان جوجه گوشتی دارند. معمولا این روش ها در هزینه تولید موثر هستند. چون بخش اصلی هزینه تولید،...

  ...هزینه تولید موثر هستند. چون بخش اصلی هزینه تولید، خوراک می باشد؛ تبدیل خوراک گله می تواند اهمیت اقتصادی قابل توجهی برای پرورش دهنده داشته ...

  ...pan class="highlight">خوراک می باشد؛ تبدیل خوراک گله می تواند اهمیت اقتصادی قابل توجهی برای پرورش دهنده داشته باشد. این مقاله اطلاعاتی در اربطه با ضریب تبدیل

  ... باشد. این مقاله اطلاعاتی در اربطه با ضریب تبدیل خوراک فراهم می کند. برخی از فاکتورهای بسیار مهم موثر بر ضریب تبدیل خوراک توضیح داده می ش...

 • تحلیل مطالب ویژه مدیریت تغذیه
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com