جستجوی "دام پلاک دار" در مطالب ITPNews.com

 • خرید و فروش و جابجایی دام زنده فاقد پلاک ممنوع است

  ۹۸/۰۶/۱۷

 • ...span class="highlight">دام و بهبود تولیدات دامی کشور گفت: هرگونه خرید و فروش و جابجایی دام زنده فاقد پلاک

  ...امی کشور گفت: هرگونه خرید و فروش و جابجایی دام زنده فاقد پلاک ممنوع استدکتر مختارعلی عباسی در اولین همایش هویت‌گذاری دام در استان گیلان، این طرح را اولین گام برای انتخاب دام مولد دانست و افزود: در این طرح ...

  ... در استان گیلان، این طرح را اولین گام برای انتخاب دام مولد دانست و افزود: در این طرح جابجایی دام با کدپستی تعریف می‌شود و با کامل شدن آن م...

  ...دام مولد دانست و افزود: در این طرح جابجایی دام با کدپستی تعریف می‌شود و با کامل شدن آن می‌توان آمار دقیق و طبق آن برنامه دقیق در تولید و مدیریت داخلی مطالب ویژه

 • Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com