جستجوی "کاهش مرگ و میر گوساله" در مطالب ITPNews.com

 • بخش بین الملل ITPNews

  قرص های هوشمندی که منجر به کاهش مرگ و میر گلۀ گوساله های شیرخوار شدند

  ۹۸/۰۴/۱۵

 • ...ای تشخیص گاو باردار و همچنین زمان زایمان، منجر به کاهش 9 درصدی مرگ و میر گوساله

  ...pan> 9 درصدی مرگ و میر گوساله ها گشته است. با توجه به تعداد بالای گاوهای مادر و زایمان آنها در طول 8 هفتۀ ب...

  ... Williams اعتراف می کند تصور می کرد که به ازای هر گوساله او حداقل 45 پوند سود خواهد کرد؛ اما در واق

 • بین الملل مطالب ویژه علمی
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com