نمودار جوجه شترمرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه شترمرغ در تاریخ ۰۰/۰۲/۱۸ روز شنبه

استان / نام محصول یک ماهه10 روزههچری میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 8,500,0008,500,0006,000,0006,500,0004,800,0005,300,0006,600,00015:46
اصفهان 8,000,0008,500,0006,000,0006,500,0004,800,0005,300,0006,516,66715:46
خراسان رضوی 7,500,0008,000,0005,000,0005,500,0004,900,0005,100,0006,000,00015:46
فارس 7,500,0008,000,0006,300,0006,700,0005,000,0005,500,0006,500,00015:46
میانگین 8,062,5006,062,5005,087,5006,404,167
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه شترمرغ  

از تاریخ 1399/02/19 تا تاریخ 1400/02/18 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه شترمرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه شترمرغ ۰۰/۰۲/۱۸480000085000006404167179,16762429176225000522731562324655273894

نمودار جوجه شترمرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com