نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ ۰۰/۰۳/۳۰ روز یکشنبه

استان / نام محصول راسپلاسکاب میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 54,00055,00052,00053,00053,50014:50
آذربايجان شرقي 54,00055,00052,00053,00051,00052,00052,83314:50
آذربايجان غربي 54,00055,00052,00053,00053,50014:50
گيلان 54,00055,00052,00053,00051,00052,00052,83314:50
مازندران 54,00055,00052,00053,00051,00052,00052,83314:50
اصفهان 54,00055,00052,00053,00053,50014:50
يزد 54,00055,00052,00053,00053,50014:50
همدان 54,00055,00052,00053,00053,50014:50
زنجان 54,00055,00051,00052,00053,00014:50
سمنان 54,00055,00054,50014:50
قزوين 54,00055,00051,00052,00053,00014:50
اردبيل 54,00055,00052,00053,00053,50014:50
خوزستان 54,00055,00054,50014:50
کردستان 54,00055,00054,50014:50
گلستان 54,00055,00052,00053,00051,00052,00052,83314:50
کرمان 54,00055,00051,00052,00053,00014:50
مرکزي 54,00055,00054,50014:50
خراسان رضوی 54,00055,00054,50014:50
چهارمحال بختياري 51,00052,00051,50014:50
فارس 51,00052,00051,50014:50
کرمانشاه 52,00053,00052,50014:50
خراسان جنوبي 54,00055,00052,00053,00053,50014:50
قم 54,00055,00054,50014:50
هرمزگان 52,00053,00052,50014:50
میانگین 54,50052,50051,50053,238
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1399/04/02 تا تاریخ 1400/04/01 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه گوشتی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ۰۰/۰۳/۳۰51000550005323805357158009335255481921571

نمودار جوجه یکروزه گوشتی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com