نمودار دام زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۰۰/۰۲/۱۸ روز شنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 570,000580,000480,000490,000530,00015:18
اصفهان 500,000540,000450,000460,000487,50015:18
يزد 580,000590,000420,000460,000512,50015:18
اردبيل 520,000530,000420,000430,000475,00015:18
خراسان رضوی 550,000570,000450,000460,000507,50015:18
فارس 520,000540,000420,000430,000477,50015:18
کردستان 550,000590,000480,000500,000530,00015:18
همدان 550,000570,000470,000500,000522,50015:18
قم 500,000510,000430,000440,000470,00015:18
آذربايجان شرقي 560,000580,000450,000460,000512,50015:18
مرکزي 510,000550,000400,000420,000470,00015:18
چهارمحال بختياري 540,000550,000435,000450,000493,75015:18
میانگین 547,917450,208499,063
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام زنده  

از تاریخ 1399/02/19 تا تاریخ 1400/02/18 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۰۰/۰۲/۱۸4000005900004990630506922526722461534518754407164

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com