نمودار مرغ زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ زنده در تاریخ ۰۰/۰۲/۱۸ روز شنبه

استان / نام محصول زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 170,000172,000171,00011:35
آذربايجان شرقي 170,000172,000171,00011:35
آذربايجان غربي 170,000172,000171,00011:35
گيلان 170,000172,000171,00011:35
مازندران 170,000172,000171,00011:35
اصفهان 170,000172,000171,00011:35
يزد 170,000172,000171,00011:35
همدان 170,000172,000171,00011:35
زنجان 170,000172,000171,00011:35
سمنان 170,000172,000171,00011:35
قزوين 170,000172,000171,00011:35
اردبيل 170,000172,000171,00011:35
ايلام 170,000172,000171,00011:35
خوزستان 170,000172,000171,00011:35
کردستان 170,000172,000171,00011:35
قم 170,000172,000171,00011:35
گلستان 170,000172,000171,00011:35
کرمان 170,000172,000171,00011:35
مرکزي 170,000172,000171,00011:35
خراسان رضوی 170,000172,000171,00011:35
فارس 170,000172,000171,00011:35
خراسان جنوبي 170,000172,000171,00011:35
لرستان 170,000172,000171,00011:35
بوشهر 170,000172,000171,00011:35
کهکیلویه و بویر احمد 170,000172,000171,00011:35
چهارمحال بختياري 170,000172,000171,00011:35
هرمزگان 170,000172,000171,00011:35
سیستان و بلوچستان 170,000172,000171,00011:35
میانگین 171,000171,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ زنده  

از تاریخ 1399/02/19 تا تاریخ 1400/02/18 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده ۰۰/۰۲/۱۸1700001720001710000171000169660172688170235131835

نمودار مرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com