نمودار مرغ کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۰۰/۰۲/۱۸ روز شنبه

استان / نام محصول کشتار میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 233,000249,000241,00011:36
آذربايجان شرقي 233,000249,000241,00011:36
آذربايجان غربي 233,000249,000241,00011:36
گيلان 233,000249,000241,00011:36
مازندران 233,000249,000241,00011:36
اصفهان 233,000249,000241,00011:36
يزد 233,000249,000241,00011:36
همدان 233,000249,000241,00011:36
زنجان 233,000249,000241,00011:36
سمنان 233,000249,000241,00011:36
قزوين 233,000249,000241,00011:36
اردبيل 233,000249,000241,00011:36
ايلام 233,000249,000241,00011:36
خوزستان 233,000249,000241,00011:36
کردستان 233,000249,000241,00011:36
قم 233,000249,000241,00011:36
گلستان 233,000249,000241,00011:36
کرمان 233,000249,000241,00011:36
مرکزي 233,000249,000241,00011:36
خراسان رضوی 233,000249,000241,00011:36
فارس 233,000249,000241,00011:36
کرمانشاه 233,000249,000241,00011:36
خراسان جنوبي 233,000249,000241,00011:36
خراسان شمالی 233,000249,000241,00011:36
لرستان 233,000249,000241,00011:36
بوشهر 233,000249,000241,00011:36
کهکیلویه و بویر احمد 233,000249,000241,00011:36
چهارمحال بختياري 233,000249,000241,00011:36
هرمزگان 233,000249,000241,00011:36
سیستان و بلوچستان 233,000249,000241,00011:36
میانگین 241,000241,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ کشتار  

از تاریخ 1399/02/19 تا تاریخ 1400/02/18 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ کشتار ۰۰/۰۲/۱۸2330002490002410000241000238762236944239723181209

نمودار مرغ کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com