نمودار کاه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کاه در تاریخ ۰۰/۰۳/۳۱ روز دوشنبه

استان / نام محصول کاه داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
همدان 26,00027,00026,50011:14
فارس 22,00030,00026,00011:14
میانگین 26,25026,250
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کاه  

از تاریخ 1399/04/02 تا تاریخ 1400/04/01 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کاه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کاه ۰۰/۰۳/۳۱22000300002625002932727522202502722215387

نمودار کاه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com