نمودار یونجه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت یونجه در تاریخ ۰۰/۰۲/۱۸ روز شنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 46,00046,50046,25015:09
همدان 44,00045,00044,50015:09
سمنان 35,00037,00036,00015:09
خوزستان 38,00038,50038,25015:09
خراسان رضوی 45,00047,00046,00015:09
فارس 42,00043,00042,50015:09
قم 43,00044,00043,50015:09
کردستان 40,50041,00040,75015:09
میانگین 42,21942,219
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار یونجه  

از تاریخ 1399/02/19 تا تاریخ 1400/02/18 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت یونجه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
یونجه ۰۰/۰۲/۱۸35000470004221904199440682293524121628912

نمودار یونجه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com