نمودار یونجه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت یونجه در تاریخ ۰۰/۰۵/۱۳ روز چهارشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
همدان 43,00044,00043,50011:10
زنجان 48,00052,00050,00011:10
سمنان 42,00046,00044,00011:10
خوزستان 45,50048,00046,75011:10
خراسان رضوی 52,00060,00056,00011:10
فارس 44,00051,00047,50011:10
کردستان 40,00048,00044,00011:10
میانگین 47,39347,393
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار یونجه  

از تاریخ 1399/05/16 تا تاریخ 1400/05/15 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت یونجه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
یونجه ۰۰/۰۵/۱۳40000600004739304528647481428174528644214

نمودار یونجه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com