نمودار جوجه شترمرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه شترمرغ در تاریخ ۰۰/۰۵/۱۳ روز چهارشنبه

استان / نام محصول یک ماهه10 روزههچری میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 7,000,0007,500,0005,000,0005,500,0004,000,0004,300,0005,550,00014:53
اصفهان 6,000,0006,500,0005,000,0005,500,0003,800,0004,100,0005,150,00014:53
خراسان رضوی 5,500,0006,000,0004,000,0005,500,0003,700,0004,000,0004,783,33314:53
فارس 6,500,0007,000,0005,000,0005,300,0004,000,0004,300,0005,350,00014:53
میانگین 6,500,0005,100,0004,025,0005,208,333
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه شترمرغ  

از تاریخ 1399/05/16 تا تاریخ 1400/05/15 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه شترمرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه شترمرغ ۰۰/۰۵/۱۳370000075000005208333052083336204861491666761613685273894

نمودار جوجه شترمرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com