لیست وبینار های قابل برگزاری موسسه ITPNews

مراجع داروسازی،فارماکوپه های رایج و ویژگی ها
 • مراجع داروسازی،فارماکوپه های رایج و ویژگی ها

 • مجری : انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی ومواد بیولوژیک دام
 • سخنران/مدرس : دکتر مجید محتسبی
 • تاریخ اجرا : 27-02-1400
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 400 نفر
 • مهلت ثبت نام : 27-02-1400
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبرندارد
 • گپ تایم
 • گپ تایم

 • مجری : ITPNews
 • سخنران/مدرس : علی حسینی
 • تاریخ اجرا : 28-02-1400
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 300 نفر
 • مهلت ثبت نام : 28-02-1400
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبرندارد
 • مروری بر بیماری ها و برنامه واکسیناسیون در گله های طیور (گوشتی، تخمگذار و مادر) - 2 جلسه
 • مروری بر بیماری ها و برنامه واکسیناسیون در گله های طیور (گوشتی، تخمگذار و مادر) - 2 جلسه

 • مجری : رویان دارو
 • سخنران/مدرس : دکتر رضا اسمعیل زاده دیزجی
 • تاریخ اجرا : 05-03-1400
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 350 نفر
 • مهلت ثبت نام : 05-03-1400
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبرندارد
 • سلامت سیستم گوارش طیور
 • سلامت سیستم گوارش طیور

 • مجری : ITPNews
 • سخنران/مدرس : مهندس علی افسر
 • تاریخ اجرا : 10-03-1400
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 1 نفر
 • مهلت ثبت نام : 10-03-1400
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبرندارد
 • ظرفیت تکمیل شد
  راهکارهای پیشگیری از بیماری نیوکاسل
 • راهکارهای پیشگیری از بیماری نیوکاسل

 • مجری : صنایع دان تلاونگ
 • سخنران/مدرس : دکتر علی مسعودیان
 • تاریخ اجرا : 18-03-1400
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 400 نفر
 • مهلت ثبت نام : 18-03-1400
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبرندارد
 • داروهای گیاهی در دامپزشکی، مزایا و مخاطرات
 • داروهای گیاهی در دامپزشکی، مزایا و مخاطرات

 • مجری : رویان دارو
 • سخنران/مدرس : دکتر مجید سعید فر
 • تاریخ اجرا : 24-03-1400
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 300 نفر
 • مهلت ثبت نام : 24-03-1400
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبردارد
 • برونشیت عفونی طیور - 3 جلسه
 • برونشیت عفونی طیور - 3 جلسه

 • مجری : رویان دارو
 • سخنران/مدرس :
 • تاریخ اجرا : 02-04-1400
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 300 نفر
 • مهلت ثبت نام : 17-06-1400
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبردارد
 • تنظیم جیره با پروتئین خام کم
 • تنظیم جیره با پروتئین خام کم

 • مجری : ایوانیک
 • سخنران/مدرس : مهندس علی افسر
 • تاریخ اجرا : 07-04-1400
 • ساعت اجرا : 15:30
 • ظرفیت : 1 نفر
 • مهلت ثبت نام : 07-04-1400
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • حامی : ایوانیک
 • گواهی معتبرندارد
 • ظرفیت تکمیل شد
  استرس گرمایی - 2 جلسه
 • استرس گرمایی - 2 جلسه

 • مجری : ایوانیک
 • سخنران/مدرس : مهندس علی افسر
 • تاریخ اجرا : 28-04-1400
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 350 نفر
 • مهلت ثبت نام : 04-05-1400
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبردارد
 • خصوصیات فیزیکی مهم در افزودنی های خوراک
 • خصوصیات فیزیکی مهم در افزودنی های خوراک

 • مجری : ایوانیک
 • سخنران/مدرس : مهندس علی افسر
 • تاریخ اجرا : 25-05-1400
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 350 نفر
 • مهلت ثبت نام : 25-05-1400
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبردارد
 • تعیین اهداف میزان مواد مغذی در جیره نویسی
 • تعیین اهداف میزان مواد مغذی در جیره نویسی

 • مجری : ایوانیک
 • سخنران/مدرس : مهندس علی افسر
 • تاریخ اجرا : 22-06-1400
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 350 نفر
 • مهلت ثبت نام : 22-06-1400
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبرندارد
 • اهمیت دوزینگ و اختلاط خوراک در تغذیه - 2 جلسه
 • اهمیت دوزینگ و اختلاط خوراک در تغذیه - 2 جلسه

 • مجری : ایوانیک
 • سخنران/مدرس : مهندس علی افسر
 • تاریخ اجرا : 26-07-1400
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 350 نفر
 • مهلت ثبت نام : 03-08-1400
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبرندارد
 • تعیین حاشیه امنیت در فرمولاسیون خوراک
 • تعیین حاشیه امنیت در فرمولاسیون خوراک

 • مجری : ایوانیک
 • سخنران/مدرس : مهندس علی افسر
 • تاریخ اجرا : 01-09-1400
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 350 نفر
 • مهلت ثبت نام : 01-09-1400
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبرندارد
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com