نمایشگاه ها ورویدادها

آیا قصد برگزاری نمایشگاه، سمینار، تور و یا رویداری را دارید؟ اضافه کردن رویداد

دهمین نمایشگاه دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته زنجان 97

تاریخ:
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۴

ایران-زنجان

نام مجری: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا
شماره تماس: ۰۹۱۴۱۵۲۶۳۳۵

دهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی دام و طیور زنجان

تاریخ:
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۴

ایران-زنجان

نام مجری: مدیریت و توسعه فروغ فردا
شماره تماس: ۰۴۵۳۳۲۳۶۴۲۹ - ۰۹۱۴۱۵۲۶۳۳۵
ساعات بازدید: ۱۵ الی ۲۱

نمایشگاه و جشنواره دام و طیور، شیلات، آبزیان و غذاهای دریایی بوشهر

تاریخ:
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۱

ایران-بوشهر-برازجان

شماره تماس: ۰۷۷-۳۳۴۵۳۳۴۵-۹

نمایشگاه دام و طیور، شیلات، آبزیان و غذاهای دریایی بوشهر 97

تاریخ:
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۱

ایران-بوشهر

شماره تماس: ۰۷۷-۳۳۴۵۳۳۴۵-۹

هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها، دام و طیور، شیلات، دامپزشکی

تاریخ:
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

ایران-خوزستان-اهواز

نام مجری: نمایشگاهی جام
شماره تماس: ۰۳۱-۳۲۶۵۹۵۴۰ و ۳۲۶۵۹۴۸۲-۰۳۱

پنجمین کنگره بین المللی کلینیسین های دام بزرگ ICLAP

تاریخ:
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۴

ایران-تهران

شماره تماس: ۰۲۱-۴۴۰۳۶۳۰۸
Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com