نمایشگاه ها ورویدادها

آیا قصد برگزاری نمایشگاه، سمینار، تور و یا رویداری را دارید؟ اضافه کردن رویداد

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور تبریز

تاریخ:
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۷

ایران-تبریز

نام مجری: شرکت آرتا نمانگر اردبیل
شماره تماس: ۰۴۵۳۳۲۵۲۷۲۲

بیستمین نمایشگاه‌ بین‌المللی‌ صنعت‌ دام، طیور‌، آبزیان‌ اصفهان

تاریخ:
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۴

ایران-اصفهان

نام مجری: شرکت برساز رویداد پارس
شماره تماس: ۰۹۱۲۰۴۵۳۰۱۸
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com