20 هزار تن صادرات تخم مرغ در شش ماه
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار گفت: حدود 20 هزار تن تخم‌مرغ در مدت 6 ماه به کشورهای هدف عراق، افغانستان، عمان و قطر صادر شده است.
 
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com