جدول قیمت بین المللی نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنسانتره گوشتی ۹۶/۱۲/۲۶6590659065900425006590512504250049135
دان آماده گوشتی ۹۶/۱۲/۲۶155001910017156501292516648140551292514522
Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com