جدول قیمت بین المللی نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنسانتره گوشتی ۹۷/۰۷/۲۵107000107000107000010700097842659007472352255
دان آماده گوشتی ۹۷/۰۷/۲۶199002325021680-1,4952213921350183032011914464
Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com