جدول قیمت بین المللی نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنسانتره گوشتی ۹۷/۰۵/۲۵6350063500635000425006350065904250064008
دان آماده گوشتی ۹۷/۰۵/۲۵1207023600200011221292519791166481292519486
Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com