جدول قیمت بین المللی نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنسانتره گوشتی ۹۷/۰۹/۲۰1010001010001010000101000101667635008030652255
دان آماده گوشتی ۹۷/۰۹/۲۱213802640023661302344422785196142068914464
Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com