جدول قیمت بین المللی نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنسانتره گوشتی ۹۷/۱۱/۳۰1010001010001010000101000101000635008400952255
دان آماده گوشتی ۹۷/۱۱/۳۰25200302002764602739626210198192178514464
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com