کاظم خاوازی سکان دار وزارت جهادکشاورزی شد
پس از بررسی برنامه ها و صلاحیت آقای کاظم خاوازی - وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی - در مجلس شورای اسلامی و صحبت کردن موافقان و مخالفان و شنیدن دفاعیه های ایشان و صحبت های آقای جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور - نمایندگان مردم در بهارستان تهران به سکان داری یکی از مهمترین وزارتخانه های ایران توسط آقای کاظم خاوازی رای مثبت داد.
 
هورمون رشدی تولید نمی شود که مصرف بشود
دکتر رفیعی پور - رئیس سازمان دامپزشکی کل کشور در دیدار خود با رسانه های تخصصی اعلام کرد: هرگز در دنیا هورمون رشدی تولید نمی شود،چه برسد به آنکه بخواهد مصرف شود. وی ادامه داد: استفاده از هورمون رشد یک توهم و افسانه است و هرگز در در صنعت مرغداری هورمونی مصرف نمی شود.
 
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com