خطر آنفلوانزای پرندگان در کمین مزارع مرغداری‌هاست
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار گفت: تمام پرندگان نسبت به ویروس آنفلوانزای حاد پرندگان حساس هستند، اما بی توجهی مالکان مزارع مرغداری به رعایت موازین امنیت زیستی خسارت جبران ناپذیری را به‌دنبال دارد.
 
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com