چرا گوشت وارداتی ارزانتر از داخلی فروخته می‌شود
رئیس انجمن صنفی گاوداران صنعتی گفت: گوشت وارداتی به این دلیل ارزانتر در می‌آید که با ارز 28500 تومانی و ارد می کنند اگر با دلار آزاد وارد کنند آن موقع همه چیز روشن خواهد شد.
 

بیشتر

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com