محصولات کلهردانه جنوب - (گروه مدلل)
نام محصول 18 اسفند 97 قیمت (ریال)
پیش آغازین بندر امام 33500
آغازین بندر امام 32620
رشد بندر امام 31245
پایانی - 1 بندر امام 29900
پایانی -2 بندر امام 29540
کنسانتره ۴۰٪ گوشتی 42500
قیمت های فوق واریز نقدی درب کارخانه (بندر امام)
تقاضای مدت دار با ضمانتنامه بانکی و نرخ 22 درصد در سال
خانم هاشمی-مدیر فروش0912-060-6014
www.kdj.ir

گیل جوجه جو گلبندان

مادر گوشتی
تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتی
اطلاعات بیشتر

کشتارگاه صنعتی سپیدان آمل

بسته بندی کشتارگاه و فرآوری گوشت مرغ
کشتار و بسته بندی و قطعه بندی و تولید انواع فرآورده های خام طیور
اطلاعات بیشتر

پروتئینی بردیا ممتاز

کشتارگاه و فرآوری گوشت مرغ
قطعه بندی و بسته بندی گوشت مرغ
اطلاعات بیشتر

لوازم مرغداری پارس

تاسیسات و تجهیزات
تولیدکننده تجهیزات طیور و هواکش
اطلاعات بیشتر

افزودن اطلاعات

چنانچه اطلاعات خود را جستجو نموده اید و آن را مشاهده نکرده اید،
کادرهای زیر را تکمیل نمایید تا پرسنل این بخش در اولین فرصت با شما تماس حاصل نمایند.

نظرات کاربران
  • سیدوحیدحسینی در خصوص مطلب ِ تنها تصمیم وزیر جهاد می تواند بازار کنجاله سویا را سامان دهد / صدا و سند می گوید :


    خیلی عالی ولی پیگیر آزاد شدن توزیع سویا باشید    پیگیر آزاد شدن خرید وفروش سویا باشید

  • رحیم اسدی در خصوص مطلب ِ بیماری های شایع در گاو شیری می گوید :

    ممنونم امیدوارم بیشترازمطالب جدید وبروز ارایه شود

نمایشگاه ها ورویدادها بیشتر

تاریخ:
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۳۰
شهر: اصفهان
تاریخ:
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۱
شهر: مشهد
تاریخ:
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
شهر: تهران

نظرسنجی بیشتر

آیا واردات تخم مرغ برای تنظیم قیمت یک تصمیم درست بود ؟

بلهخیر
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com