جدول قیمت بین المللی نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا آمریکایی ۹۹/۰۷/۰۴370370370-9332375320331336
گندم آمریکایی ۹۹/۰۷/۰۴2032032032185203191193187
ذرت آمریکایی ۹۹/۰۷/۰۴143143143-2139145126132154
ذرت هندی ۹۶/۱۱/۱۵11100116501143501150311803142211360514395
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com