جدول قیمت بین المللی نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا آمریکایی ۹۷/۰۴/۰۲3843843848399380378421354
گندم آمریکایی ۹۷/۰۴/۰۲188188188-1166189167183163
ذرت آمریکایی ۹۷/۰۴/۰۲1391391390146139142151138
ذرت هندی ۹۶/۱۱/۱۵11100116501143501150311803142211360514395
Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com