جدول قیمت بین المللی نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا آمریکایی ۹۷/۰۱/۰۱4044044045399404343402354
گندم آمریکایی ۹۷/۰۱/۰۱1671671671166167158167163
ذرت آمریکایی ۹۷/۰۱/۰۱1461461460146146129146138
ذرت هندی ۹۶/۱۱/۱۵11100116501143501150311803142211360514395
Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com