جدول قیمت بین المللی نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا آمریکایی ۹۷/۰۵/۲۶3803803806399375408406354
گندم آمریکایی ۹۷/۰۵/۲۶1981981983166200173186163
ذرت آمریکایی ۹۷/۰۵/۲۶1421421422146141147146138
ذرت هندی ۹۶/۱۱/۱۵11100116501143501150311803142211360514395
Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com