جدول قیمت بین المللی نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا آمریکایی ۹۸/۱۱/۰۸3283283280340330328337373
گندم آمریکایی ۹۸/۱۱/۰۸2112112112180212174185188
ذرت آمریکایی ۹۸/۱۱/۰۸1511511510145153144154143
ذرت هندی ۹۶/۱۱/۱۵11100116501143501150311803142211360514395
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com