جدول قیمت بین المللی نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا آمریکایی ۹۹/۱۲/۰۶4714714715469477347380336
گندم آمریکایی ۹۹/۱۲/۰۶246246246-1245238201208187
ذرت آمریکایی ۹۹/۱۲/۰۶2172172170216212142153153
ذرت هندی ۹۶/۱۱/۱۵11100116501143501150311803142211360514395
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com