جدول قیمت بین المللی نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا آمریکایی ۰۰/۰۲/۲۵4654654650471448425458382
گندم آمریکایی ۰۰/۰۲/۲۵2592592590266231223247209
ذرت آمریکایی ۰۰/۰۲/۲۵2642642640264223162241155
ذرت هندی ۹۶/۱۱/۱۵11100116501143501150311803142211360514395
Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com