جدول قیمت بین المللی نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا آمریکایی ۹۷/۰۹/۲۲3453453450399344377382354
گندم آمریکایی ۹۷/۰۹/۲۲2012012010166196188186163
ذرت آمریکایی ۹۷/۰۹/۲۲1481481480146143136143138
ذرت هندی ۹۶/۱۱/۱۵11100116501143501150311803142211360514395
Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com