جدول قیمت بین المللی نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا آمریکایی ۹۸/۰۷/۲۶3383383382340334329339373
گندم آمریکایی ۹۸/۰۷/۲۶1931931934180182165180188
ذرت آمریکایی ۹۸/۰۷/۲۶1551551551145152144156143
ذرت هندی ۹۶/۱۱/۱۵11100116501143501150311803142211360514395
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com