جدول قیمت بین المللی نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا آمریکایی ۹۷/۰۷/۲۷355355355-8399354433392354
گندم آمریکایی ۹۷/۰۷/۲۷181181181-2166180182185163
ذرت آمریکایی ۹۷/۰۷/۲۷139139139-1146137154144138
ذرت هندی ۹۶/۱۱/۱۵11100116501143501150311803142211360514395
Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com