جدول قیمت بین المللی نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا آمریکایی ۹۹/۰۹/۰۸438438438-1436425318352336
گندم آمریکایی ۹۹/۰۹/۰۸221221221-6222223187200187
ذرت آمریکایی ۹۹/۰۹/۰۸168168168-2169162129139153
ذرت هندی ۹۶/۱۱/۱۵11100116501143501150311803142211360514395
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com