جدول قیمت بین المللی نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا آمریکایی ۹۹/۰۱/۲۱3293293295332349335346336
گندم آمریکایی ۹۹/۰۱/۲۱2022022020185205188201187
ذرت آمریکایی ۹۹/۰۱/۲۱1321321321139134150135154
ذرت هندی ۹۶/۱۱/۱۵11100116501143501150311803142211360514395
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com