نمودار باگاس  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت باگاس در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۵ روز یکشنبه

استان / نام محصول باگاس داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
خوزستان 2,8002,9002,85015:05
میانگین 2,8502,850
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار باگاس  

از تاریخ 1398/01/17 تا تاریخ 1399/01/18 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت باگاس

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
باگاس ۹۸/۱۲/۲۵280029002850028502850285028502507

نمودار باگاس در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com