نمودار باگاس  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت باگاس در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول باگاس داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
خوزستان 2,1002,2002,15015:16
تهران 1,9002,0001,95015:16
میانگین 2,0502,050
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار باگاس  

از تاریخ 1395/12/30 تا تاریخ 1396/12/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت باگاس

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
باگاس ۹۶/۱۲/۲۸190022002050020502050205020572238

نمودار باگاس در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

 
گلبار شیمی
Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com