نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۰۲/۰۹/۱۳ روز دوشنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 540,000545,000535,000540,000525,000530,000510,000515,000500,000505,000490,000495,000480,000485,000513,92914:37
اصفهان 540,000545,000535,000540,000525,000530,000510,000515,000500,000505,000490,000495,000480,000485,000513,92914:37
قزوين 510,000515,000500,000505,000490,000495,000480,000485,000497,50014:37
قم 540,000545,000530,000535,000515,000520,000505,000510,000495,000500,000485,000490,000514,16714:37
مرکزي 510,000515,000500,000505,000490,000495,000480,000485,000497,50014:37
خراسان رضوی 540,000545,000530,000535,000520,000525,000510,000515,000485,000490,000480,000485,000475,000480,000508,21414:37
میانگین 542,500537,500527,500513,333500,833491,667482,500509,071
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1403/09/14 تا تاریخ 1402/09/13 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۰۲/۰۹/۱۳475000545000509071-6,000516279490209360134421231327332

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com