نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۹۷/۱۱/۳۰ روز سه شنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 63,50064,00063,50064,00062,50063,00061,50062,00060,50061,00059,50060,00058,50059,00061,60713:31
اصفهان 63,50064,00063,50064,00062,50063,00061,50062,00060,50061,00059,50060,00058,50059,00061,60713:31
قزوين 61,50062,00060,50061,00059,50060,00058,50059,00060,25013:31
قم 64,50065,00063,50064,00062,50063,00061,50062,00060,50061,00059,00059,50062,16713:31
مرکزي 61,50062,00060,50061,00059,50060,00058,50059,00060,25013:31
خراسان رضوی 61,00061,50061,00061,50061,00061,50060,00060,50059,00059,50058,00058,50057,00057,50059,82113:31
میانگین 62,91763,37562,62561,66760,66759,66758,58361,036
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1396/11/30 تا تاریخ 1397/11/30 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۹۷/۱۱/۳۰5700065000610361,5296251768221734786901249398

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com