نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۹۸/۰۱/۳۱ روز شنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 57,50058,00057,50058,00056,50057,00055,50056,00054,50055,00053,00053,50051,50052,00055,39314:11
اصفهان 57,50058,00057,50058,00056,50057,00055,50056,00054,50055,00053,00053,50051,50052,50055,42914:11
قزوين 55,50056,00054,50055,00053,00053,50051,50052,00053,87514:11
قم 58,50059,00057,50058,00056,50057,00055,50056,00054,50055,00053,00053,50056,16714:11
مرکزي 55,50056,00054,00054,50053,00053,50051,50052,00053,75014:11
خراسان رضوی 54,50055,00054,50055,00053,50054,00052,50053,00051,50052,00050,50051,00049,50050,00052,60714:11
میانگین 56,75057,25056,25055,41754,33353,08351,70854,614
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1397/02/02 تا تاریخ 1398/02/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۹۸/۰۱/۳۱49500590005461405549662452713705549668445

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com