نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۹۸/۰۴/۰۲ روز یکشنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 70,50071,00072,00073,00071,00072,00070,00071,00069,00070,00068,00069,00066,50067,00070,00014:55
اصفهان 70,50071,00072,00073,00071,00072,00070,00071,00069,00070,00068,00069,00066,50067,00070,00014:55
قزوين 70,00071,00069,00070,00068,00069,00066,50067,00068,81314:55
قم 72,00073,00071,00072,00070,00071,00069,00070,00068,00069,00066,50067,00069,87514:55
مرکزي 70,00071,00069,00070,00068,00069,00066,50067,00068,81314:55
خراسان رضوی 66,00066,50067,50068,00066,50067,50065,50066,50064,50065,50063,50064,00062,50063,50065,53614:55
میانگین 69,25071,31370,37569,75068,75067,70866,12568,814
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1397/04/03 تا تاریخ 1398/04/03 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۹۸/۰۴/۰۲6250073000688141,1936821843810682215147568445

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com