نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۹۸/۰۷/۲۳ روز سه شنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 70,00070,50070,00070,50069,50070,00068,00068,50066,50067,00065,00065,50063,50064,00067,75014:04
اصفهان 70,00070,50070,00070,50069,50070,00068,00068,50066,50067,00065,00065,50063,50064,00067,75014:04
قزوين 68,00068,50066,50067,00065,00065,50063,50064,00066,00014:04
قم 70,00070,50070,00070,50068,50069,00067,00067,50065,50066,00064,00064,50067,75014:04
مرکزي 68,00068,50066,50067,00065,00065,50063,50064,00066,00014:04
خراسان رضوی 69,00069,50068,00068,50067,00067,50066,00066,50065,00065,50064,00064,50063,00063,50066,25014:04
میانگین 69,91769,75069,25068,00066,58365,16763,75067,050
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1397/07/23 تا تاریخ 1398/07/23 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۹۸/۰۷/۲۳6300070500670502,9296299352102554965646668445

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com